Porządki i fuzja

Fuzja ABG Ster-Projekt i Spinu powinna zakończyć się do końca czerwca.Łączące się firmy przyjęły strategię na lata 2007-2010, która zakłada m.in. umacnianie pozycji spółki jako producenta oprogramowania, dostawcy usług integratorskich i ekspansję zagraniczną. Niebawem ruszy także, założony przez ABG Spin, Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego - centrum badawczo-rozwojowe grupy.

Fuzja ABG Ster-Projekt i Spinu powinna zakończyć się do końca czerwca.Łączące się firmy przyjęły strategię na lata 2007-2010, która zakłada m.in. umacnianie pozycji spółki jako producenta oprogramowania, dostawcy usług integratorskich i ekspansję zagraniczną. Niebawem ruszy także, założony przez ABG Spin, Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego - centrum badawczo-rozwojowe grupy.

Porządki i fuzja

Mamy już pierwsze doświadczenia zagraniczne w Rumunii i chcę podkreślić, że kontrakt na tamtejszy IACS zdobyliśmy bez większych nakładów inwestycyjnych, czyli przejęcia lokalnej firmy czy uruchomienia oddziału. Interesują nas też rynki Bułgarii i Ukrainy.

<hr>

Dariusz Brzeski, prezes ABG STER-PROJEKT i powstającej ABG SPIN

Wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy" - mówi Dariusz Brzeski, prezes ABG Ster-Projekt, podsumowując dotychczasowe etapy fuzji ze Spinem. Zarządy spotykają się cyklicznie od października 2006 r., wypracowano już jednolite struktury obu spółek, przyjęto i wdrożono ujednolicony system budżetowania, premiowania i organizacji produkcji. Na maj 2007 r. zaplanowano WZA obu spółek. Szczegółowe regulaminy i procedury we wszystkich obszarach działalności grupy mają zostać wypracowane w maju i czerwcu. "Zakończenie fuzji nastąpi do końca czerwca" - mówi Dariusz Brzeski. ABG Spin zajmie trzecie miejsce wśród spó-łek z Grupy Prokom, obok Prokom Software i . Jej kapitalizacja ma wynieść ok. 780 mln zł, a łączne zatrudnienie przekroczy 1200 osób.

Strategia na trzy lata

Dariusz Brzeski oficjalnie przedstawił strategię połączonych firm na lata 2007-2010. Zakłada ona umacnianie pozycji ABG Spin jako producenta oprogramowania oraz dostawcy zaawansowanych usług integracyjnych. Połączenie firm to także sposób na pozyskanie jeszcze większych przychodów z podstawowych sektorów: administracji publicznej, finansów i ubezpieczeń oraz telekomunikacji. Spółka podpisała właśnie umowę partnerską z Oracle'em na wdrażanie rozwiązań billingowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fuzja ma przynieść także dywersyfikację rynków, na których działać będzie ABG Spin.

Firma ma obsługiwać dużych klientów, pozyskiwać długoterminowe kontrakty i budować rozwiązania dedykowane. Z kolei spółki zależne będą wykonywać specjalistyczne projekty na zamówienie, działać na rynku MSP oraz sprzedawać gotowe produkty. Częścią strategii jest także ekspansja zagraniczna, głównie na rynki Ukrainy, Rumunii i Bułgarii, gdzie ABG Spin chce przede wszystkim sprzedawać rozwiązania dla rolnictwa i telekomunikacji. "Mamy już pierwsze doświadczenia zagraniczne w Rumunii i chcę podkreślić, że kontrakt na tamtejszy IACS zdobyliśmy bez większych nakładów inwestycyjnych, czyli przejęcia lokalnej firmy czy uruchomienia oddziału" - mówi Dariusz Brzeski. Dodaje, że w taki właśnie sposób - bez wielkich inwestycji - spółka ma zamiar zdobywać zagranicznych klientów w najbliższej przyszłości. Zagraniczna ekspansja to także kontrakty dla NATO oraz UE.

Wzrost rentowności Dariusz Brzeski chce osiągnąć poprzez zwiększanie udziału w sprzedaży własnego oprogramowania. Według planów w 2010 r. sięgnie on 54% przychodów, a integracja 46%. W 2007 r. proporcje te wyniosą odpowiednio 56% i 44%.

Przejrzysta grupa

Proces porządkowania Grupy ABG Spin jest już na ukończeniu. Spin sprzedał spółkę WiedzaNet, ABG Ster-Projekt - Cryptotech i kupił Radcomp, zamierza wchłonąć KKI-BCI po uzyskaniu w nim 100% udziałów. Spin dokupuje też udziały w Optix Polska i firmie Kom-Pakt, która wraz z DRQ będzie działać samodzielnie w ramach grupy. Optix ma zostać wchłonięty przez ABG Spin w 2008 r. Zarząd nie wyklucza dalszych akwizycji, koncentruje się jednak obecnie na fuzji i porządkowaniu grupy. Zapowiada rozwój firmy przede wszystkim przez rozwój organiczny. Przejęcia będą stanowić sposób na poszerzenie lub uzupełnienie kompetencji (kupione spółki zostaną wchłonięte) lub na zdobycie nowych rynków (objęcie pakietów kontrolnych i późniejsza inkorporacja, upublicznienie lub odsprzedaż pakietów).

Do grupy ABG Spin dołączy także Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego (INSI). Katowickie centrum badawczo-rozwojowe będzie odpowiedzialne m.in. za budowanie strategii rozwoju technologicznego grupy. Będzie także zajmować się realizacją projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Wyniki i kontrakty

Grupa kapitałowa ABG Ster-Projekt wypracowała w 2006 r. 274,8 mln zł przychodów i 24,7 mln zł zysku netto. Ostatnio pozyskane kontrakty ABG Ster-Projekt to umowa z ARiMR (rozbudowa i modyfikacja systemu OFSA) za ponad 24,4 mln zł, z URE (stworzenie systemu oraz dostawa infrastruktury) - 6 mln zł, aneks do umowy z UFG (system ERP) - 15 mln zł, umowy z TP (m.in. rozbudowa CPD) za 5 mln zł, aneks do umowy na wdrożenie IACS w Rumunii za 1,9 mln euro i aneks do umowy z HP (rozbudowa systemu PROW 2007-201) za 3,4 mln zł.

Z kolei przychody Spinu za cztery kwartały 2006 r. sięgnęły ok. 238,7 mln zł, a zysk ponad 5,6 mln zł. Spółka podpisała ostatnio umowę ze Strażą Graniczną (rozbudowa mocy obliczeniowej systemu teleinformatycznego) za ponad 18,9 mln zł netto. Jego spółka zależna pozyskała z kolei kontrakty dla TP (dostawa sprzętu) za ponad 23,8 mln zł netto oraz dla PZU Życie (dostawa oprogramowania) za ponad 4,7 mln USD. Występując jako konsorcjum ABG i Spin pozyskały kontrakt ze Strażą Graniczną za ponad 7 mln zł na system IT do obsługi odpraw granicznych.


TOP 200