Porządek w danych

Stosowanie zasad Data Governance pomaga ograniczyć chaos informacyjny w przedsiębiorstwie, chociaż właściciele firm niechętnie wydają na to pieniądze. Do tego dochodzą wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, ich optymalizacją oraz umiejscowieniem w strukturze organizacyjnej pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie nimi.

Główne cele Data Governanace w organizacji:

- podnoszenie przychodów firmy

- redukcja kosztów

- redukcja ryzyka biznesowego

- większa wiarygodność gromadzonych informacji

Źródło: IBM

Informatyka od lat udowadnia swoją przydatność w firmach, głównie za sprawą tworzenia rosnących z każdym rokiem zasobów informacji. Umożliwia łatwe gromadzenie i błyskawiczny dostęp do danych księgowych, informacji o klientach, wiedzy o procesie produkcji. Dość szybko jednak zaleta łatwego gromadzenia przeróżnych danych może zmienić się w przekleństwo firmy. Niekompatybilne systemy, niejasne i często dublujące się ścieżki zbierania danych oraz rozmyta odpowiedzialność za zarządzaniem informacją szybko mogą doprowadzić do paraliżu firmy. W takiej sytuacji, kiepsko funkcjonujący dział IT, zamiast ułatwiać prowadzenie biznesu, sam staje się problemem przedsiębiorstwa. Dlatego też na świecie coraz większą popularność zyskuje Data Governance, czyli kompleksowe podejście do zarządzania informacją w firmie.

Data Governance skupia się na jakości gromadzonych danych, metodach zarządzania nimi, identyfikacji ryzyk i, przede wszystkim, podporządkowaniu procesu wykorzystania spływających informacji realizacji strategicznych celów firmy. To przejście od chaotycznego gromadzenia przypadkowych i niezwiązanych ze sobą danych do świadomej polityki zarządzania informacją, która ma stanowić atut biznesowy, a nie problem.

Klarowna polityka zarządzania informacją to jednak w polskich przedsiębiorstwach wciąż rzadkość. "Firmy rzadko podchodzą do kwestii Data Governance w sposób spójny. W najlepszym przypadku realizują zasady data governance tylko w wybranym obszarze lub nie przykładają wagi do skorelowania wszystkich działań z tego zakresu" - ocenia Patryk Choroś, dyrektor grupy kompetencyjnej Business Intelligence Solutions w .

"Doskonałości operacyjnej nie sposób osiągnąć bez skutecznego zarządzania danymi."

Włodzimierz Sobczyk, dyrektor ds. biznesowych systemów informatycznych w Kompanii Piwowarskiej

Z pewnością jednak temat Data Governance będzie coraz częściej znajdował się w polu zainteresowania osób odpowiedzialnych za IT. Dzieje się już tak na przykład w Kompanii Piwowarskiej, największej polskiej firmie produkującej piwo (między innymi Lech, Tyskie i Żubr), a należącej do grupy SABMiller, jednego z największych na świecie producentów chmielowego napoju. I chociaż w grupie brak na razie jednolitej, globalnej polityki Data Governance, to - jak przyznaje Włodzimierz Sobczyk dyrektor ds. biznesowych systemów informatycznych w Kompanii Piwowarskiej - konwergencja informacji jest tematem coraz częściej pojawiającym się w rozmowach między osobami odpowiedzialnymi za IT w poszczególnych krajach.


TOP 200