Portfele najlepsze w zarządzaniu

Zarządzanie informatyką, jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji. Pozwala ocenić każdą inwestycję w technologię pod kątem ryzyk i korzyści dla organizacji jako całości i pomaga nadać każdej takiej inwestycji odpowiedni priorytet.

Zarządzanie informatyką, jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji. Pozwala ocenić każdą inwestycję w technologię pod kątem ryzyk i korzyści dla organizacji jako całości i pomaga nadać każdej takiej inwestycji odpowiedni priorytet.

Zarządzanie informatyką jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji. Pozwala ocenić każdą inwestycję w technologię pod kątem ryzyk i korzyści dla organizacji jako całości i pomaga nadać każdej takiej inwestycji odpowiedni priorytet. Okazuje się, że CIO, którzy praktykują tego rodzaju zarządzanie, wyciskają więcej korzyści z każdego zainwestowanego grosza. Z niedawnego badania przeprowadzonego przez InterUnity Group oraz amerykański magazyn CIO wynika, że wiodące firmy stosują takie zarządzanie. Ci liderzy rynkowi podchodzą do rozwiązań w obszarze IT bardziej selektywnie niż inni i potrafią finansować technologie i projekty z lepszym skutkiem, z większym pożytkiem dla swojej strategii biznesowej.

Zobacz również:

 • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
 • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
 • Nowa prezes Equinix

Odchudzanie portfela

Formułujmy strategię w zakresie aplikacji uwzględniając każdy poziom naszej organizacji i pamiętając o tym, że ma ona pomagać osiągać cele biznesowe. Hierarchizujmy potencjalne projekty w ramach ich portfela stosownie do przyjętych priorytetów biznesowych. Rezygnujmy z projektów uznanych za mało priorytetowe i przeznaczajmy zaoszczędzone w ten sposób środki na ważniejsze inicjatywy, aby przynosiły one lepszy zwrot z inwestycji. Wiele firm bierze sobie na tapetę zbyt wiele projektów w przekonaniu, że więcej projektów więcej da. W rzeczywistości efekt często bywa odwrotny. Przeciążenie zadaniami może wydłużyć cykl realizacji poszczególnych projektów i powodować większe marnotrawstwo środków.

Wiedzieć w co inwestować

Powinniśmy preferować technologie usprawniające proces decyzyjny w naszej organizacji. Liderzy rynkowi inwestują więcej pieniędzy niż inni w aplikacje przydatne w podejmowaniu decyzji.

Planować z myślą o przyszłości

Twórzmy aktualizowany na bieżąco trzyletni obraz realizacji i wdrażania najważniejszych procesów i platform systemowych. W razie potrzeby modyfikujmy swoje plany w ciągu całego roku i nie czekajmy do ostatniej chwili, by potem w pośpiechu klecić awaryjne portfele na dwa czy trzy miesiące przed prognozą wykonania budżetu.

Dwie trzecie CIO zarządzają IT traktując ją jako portfel projektów 65% zarządzają projektami informatycznymi jako portfelem lub ciągiem wzajemnie powiązanych inwestycji informatycznych. 35% zarządzają każdym projektem osobno.

Firmy wiodące na rynkach wydają na informatykę tyle samo pieniędzy, co inne firmy, z tym, że koncentrują się na mniejszej liczbie projektów o większym znaczeniu strategicznym. Warto zdecydować się na takie właśnie podejście.

Liderzy rynkowi według badania koncentrują się :

 • rozwiązaniach w zakresie samoobsługi

 • współpracy z dostawcami

 • zarządzaniu portfelem/projektami

 • zarządzaniem zasobami

 • technologiami bezprzewodowymi

 • XML

 • portalami

  Inne firmy wyznaczają budżety i harmonogramy realizacji dla każdego projektu osobno i są to głównie:

 • automatyzacja kontaktów zewnętrznych/call center

 • zarządzanie kampaniami marketingowymi

 • automatyzacja działu sprzedaży

 • e-handel/EDI

 • rozwiązania w zakresie samoobsługi

 • ERP

 • zaopatrzenie

 • współpraca z dostawcami

 • zarządzanie logistyką

 • planowanie popytu

 • zarządzanie portfelem/projektami

 • zarządzanie zasobami

 • współpraca w zakresie techniki i projektowania

 • technologie bezprzewodowe

 • XML

 • usługi w internecie

 • bezpieczeństwo

 • portale

  Tłumaczenie Andrzej Lewandowski

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200