Portale społecznościowe jako źródło i motyw przestępstw

Portale społecznościowe były, są i będą wykorzystywane przez służby operacyjne do działań wywiadowczych. Korzystają z nich jednak także przestępcy, w celu dokonania kradzieży czy szantażu lub wymuszenia.

Portale społecznościowe jako źródło i motyw przestępstw

Gdy oglądamy programy telewizyjne poświęcone życiu artystów, aktorów, muzyków, ludzi z kręgów kultury i sztuki, możemy ujrzeć również warunki, nierzadko luksusowe, w jakich oni mieszkają i tworzą nowe scenariusze filmowe, nowe przeboje oraz inspirujące aranżacje teatralne, a także jakiej klasy samochody tworzą ich majątek. Analogiczne informacje dotyczące wielu innych osób, niekoniecznie z ww. grupy, ale równie zamożnych, można często znaleźć na portalach społecznościowych zawierających ogrom danych na temat naszego stylu życia i jego jakości oraz systemu wartości.

Portal wskazówką dla przestępców

Czy rzeczywiście przedstawianie dorobku musi być połączone z afiszowaniem swojej pozycji finansowej poprzez wizualizowanie w sieci, czy też na antenie telewizyjnej warunków, w jakich się mieszka i demonstrowanie stanu posiadania? Może być to traktowane jako zachęta dla przestępców do bliższego przyjrzenia się danej osobie lub nawet całej rodzinie. Bez potrzeby przeprowadzenia bliższego rozpoznania potencjalnych celów i ofiar mają oni możliwości pozyskania cennej wiedzy na temat warunków życia, sposobu spędzania wolnego czasu, wakacji, a także zainteresowań i znajomych typowanej ofiary.

Co można wyciągnąć z portalu

Analizując treść profilu określonej osoby z portalu społecznościowego, można uzyskać informacje m.in. o:

- zatrudnieniu, sytuacji finansowej, różnego rodzaju preferencjach i zainteresowaniach;

- sposobie i stylu spędzania wolnego czasu, w tym planów na weekend oraz na wakacje;

- miejscu zamieszkania i danych kontaktowych oraz w jakich miejscach dana osoba często bywa (kawiarnie, puby itp.);

- liczbie znajomych i rodzaju utrzymywanych z nimi kontaktów;

- wszelkich innych danych powiązanych z danym profilem użytkownika.

Przestępcy się zbierają

Portale społecznościowe można również wykorzystać do wejścia w porozumienie dwóch lub więcej osób, polegające na uzgodnieniu zamiaru popełnienia konkretnego przestępstwa. Do tego celu świetnie nadają się portale szybkiej wymiany informacji, takie jak Twitter, albo wyposażone w różnorodne sposoby komunikacji, np. Facebook

Wszystkie ww. dane mogą posłużyć do zaplanowania czynu zabronionego. Warto wspomnieć, że zdarzają się przypadki skopiowania całego profilu do innego portalu w wyniku uruchomienia przez użytkownika specjalnie w tym celu spreparowanego apletu. Poza tym tworząc fikcyjne konto poprzez podanie fałszywych danych dotyczących nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania itd., można stać się znajomym określonej grupy osób i mieć dostęp do większych zasobów informacyjnych na ich temat. Można również stworzyć kilka fałszywych kont, w celu zmanipulowania postępowania innej osoby. Istnieje też możliwość skopiowania zawartości profilu poprzez wewnętrzną platformę aplikacji internetowych, możliwych do stworzenia przez każdego z użytkowników i udostępnienia ich innym.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200