Portale komunikacyjne

Kiedy już wdrożony system komunikacji IP umożliwia dostęp z różnorodnych urządzeń i każdego miejsca, wówczas pole do popisu mają twórcy aplikacji.

Kiedy już wdrożony system komunikacji IP umożliwia dostęp z różnorodnych urządzeń i każdego miejsca, wówczas pole do popisu mają twórcy aplikacji.

Portale komunikacyjne

Interfejs platformy komunikacyjnej Siemens HiPath OpenScape, ułatwiającej komunikację w firmie. Umożliwia on współpracę przeglądarki użytkownika z IP PAX oraz telefonami IP. Pozwala na śledzenie dostępności użytkowników, przesyłanie im komunikatów w różnych postaciach, zestawianie połączeń konferencyjnych, tworzenie wirtualnych zespołów pracowników. Pracownicy mają również wirtualny pulpit, poprzez który mogą pracować wspólnie nad dokumentami.

Dostępne platformy komunikacyjne, jak np. Siemens HiPath OpenScape, umożliwiają samodzielne tworzenie portali dla pracowników firmy. Udostępniają one śledzenie dostępności współpracowników i kontakt z nimi za pomocą pojedynczego kliknięcia, poprzez różne media: telefon, e-mail, instant messaging.

Pracowników, także tych zdalnych, można przypisywać do różnych grup roboczych. Aby umożliwić im pracę zespołową, mają do dyspozycji współdzielony, wirtualny pulpit oraz współdzieloną przestrzeń dyskową. Mogą oni nawiązywać połączenia wideo/telekonferencyjne, także z jednostronnym udziałem konsultanta, który nie jest słyszany przez jedną ze stron. Użytkownicy mogą definiować wygląd pulpitu oraz opcje, dla każdego z urządzeń, które będą wykorzystywać (PC, laptop, PDA, telefon IP z ekranem). Lista kontaktów może być wyświetlana z serwerów LDAP lub prywatnej książki adresowej. Pracownik może wybierać urządzenie, na które będzie przekierowane połączenie lub wiadomość. Użytkownicy telefonów komórkowych mogą łączyć się z numerem telefonicznym portalu i słownie wydawać polecenie, np. telekonferencji z daną grupą roboczą. Aplikacja do obsługi pracy grupowej umożliwia obserwowanie bieżącej listy uczestników oraz udostępnia dokumenty omawiane podczas sesji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200