Portale i eksploracja danych w systemach e-commerce

Oprogramowanie portali przedsiębiorstw, eksploracja danych i dostęp do systemów hostowych stają się kluczowymi elementami infrastruktury programowej, stanowiącej podstawę systemów e-commerce.

Oprogramowanie portali przedsiębiorstw, eksploracja danych i dostęp do systemów hostowych stają się kluczowymi elementami infrastruktury programowej, stanowiącej podstawę systemów e-commerce.

Długoterminowe prognozy są sprzyjające dla rozwoju systemów handlu online (w Stanach Zjednoczonych sprzedaż w zakresie najważniejszych kategorii towarów ma wzrosnąć z 34 mld w 2000 r. do 168 mld USD w 2005 r.). Jednym z podstawowych czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia e-commerce jest dostęp do informacji o kliencie i odpowiednie relacje z klientem, wiążące go z witryną e-commerce. W tym zakresie daje się zauważyć dążenie do wykorzystania technik, takich jak: portale przedsiębiorstw, eksploracja danych i udostępnianie danych aplikacyjnych w sieciach korporacyjnych.

Portale w systemach e-commerce

Standardowa emulacja terminalu: proste odwzorowanie ekranu znakowego na graficzny

Standardowa emulacja terminalu: proste odwzorowanie ekranu znakowego na graficzny

W miarę coraz szybszego wzrostu olbrzymich zbiorów danych coraz trudniejsze staje się uzyskanie specjalistycznej i zagregowanej informacji, potrzebnej wielu specjalistom w biznesie. Portal przedsiębiorstwa łagodzi ten problem udostępniając użytkownikowi powszechnie dostępny interfejs i punkt dostępu do wszystkich danych wewnątrz i poza przedsiębiorstwem (korporacją). Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do dowolnych obiektów informacyjnych, włączając w to dane strukturalizowane bądź nie, bez potrzeby znajomości ich lokalizacji czy formatu.

Portal oferuje zazwyczaj dostęp do szerokiego spektrum informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zawiera także odpowiednie motory wyszukiwań. Portal korporacyjny to punkt dostępu do korporacyjnych ośrodków webowych, otwarty dla klientów, kooperantów i pracowników, zapewniający dostęp do informacji niezbędnej do prowadzenia biznesu. Portale konsumenckie, takie jak Yahoo czy Excite, są dużo szersze i opierają się na agregacji olbrzymich wolumenów różnorodnej informacji dla setek tysięcy czy milionów nie rejestrowanych użytkowników.

Mimo takich potrzeb obserwatorzy rynku oczekują zmniejszenia liczby dostawców portali z chwilą, gdy rynek ten zacznie się konsolidować. Chociaż wielu specjalistów ocenia rynek oprogramowania portali na 7 mld USD w roku 2005, wiele firm postrzega ten rynek jako mało bezpieczny - funkcjonuje na nim zbyt wielu dostawców portali i część z nich musi go opuścić w sposób naturalny. Może to powodować pewną dezorientację wśród potencjalnych nabywców portali - niektórzy z nich będą musieli zakupić nowe portale lub zaniechać swoich projektów. Klienci na tym rynku będą zapewne ciążyć w stronę najbardziej ustabilizowanych marek.

Przy wyborze portalu dla przedsiębiorstwa podstawowym wymaganiem jest przede wszystkim znacząco lepszy interfejs użytkownika, zapewniający bezpośrednią obsługę dostarczania informacji personalizowanej. Pojawiają się rozwiązania pozwalające rozległym przedsiębiorstwom zarządzać (z pojedynczego portalu webowego opartego na Javie) krytycznym z ich punku widzenia obszarem działalności biznesowej: od obrazowania dokumentów zaplecza biurowego, dziedziczonych i nowych systemów aplikacyjnych przedsiębiorstw, do narzędzi personalizujących e-commerce.

Eksploracja danych w systemach e-commerce

Eksploracja danych (data mining), stosująca metody analizy statystycznej do wyszukiwania ukrytych wzorców w losowych zbiorach informacji, szybko staje się istotnym sposobem nadawania sensu olbrzymim zbiorom surowych danych gromadzonych przy prowadzeniu e-commerce. Techniki eksploracji danych stają się coraz bardziej popularne i często kojarzone są z portalami. Informacja o gustach klientów i rodzaju zakupów, zbierana z portali przedsiębiorstw, może być często bardziej wartościowa niż sama transakcja.

W przeszłości eksploracja danych rzadko była używana w systemach e-commerce, ponieważ jej zasady były skomplikowane i słabo rozumiane. Obecnie jednak uważana jest za jedną z najbardziej obiecujących technologii kolejnej dekady. W systemach e-commerce eksploracja używana jest głównie do zbierania danych o klientach. Przykłady zastosowania tej technologii można znaleźć w produktach Computer Associates i Oracle.


TOP 200