Portale PZU w krajach bałtyckich

MakoLab SA zawarła z PZU Litwa kontrakt na stworzenie trzech portali dla krajów bałtyckich. Umowa obejmuje także opracowanie aplikacji webowych umożliwiających przygotowywanie polis, dostęp do danych ubezpieczeniowych i zawieranie ubezpieczeń w trybie on-line.

MakoLab SA na Litwie, Łotwie i w Estonii stworzy nowy serwis internetowy, oparty na jednym z najbardziej zaawansowanych systemów do zarządzania treścią. Serwisy będą opracowane w technice Responsive Web Design, dzięki czemu wygląd i układ serwisów będzie dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany. Opracowane na nowo pod kątem użyteczności zostaną procesy zamawiania usług on-line. Klienci PZU w krajach bałtyckich otrzymają również serwis z informacjami o posiadanych polisach. Nowe portale oraz aplikacje zostaną uruchomione w drugiej połowie 2014 roku.

Największy polski ubezpieczyciel jest na rynku litewskim od 2002 roku. MakoLab SA współpracuje z PZU Litwa od 2012 roku. Spółka zaprojektowała, wykonała i wdrożyła system LICOSS (Life Insurance Contract Sales System) obsługujący sprzedaż ubezpieczeń na życie.

Zobacz również:


TOP 200