Portal wita pracownika

Portal informacyjny - Enterprise Information Portals (EIP) - to nowe narzędzie zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa.

Portal informacyjny - Enterprise Information Portals (EIP) - to nowe narzędzie zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa.

Następnym krokiem po stworzeniu intranetu - rozwiązania korzystającego z narzędzi internetowych (przede wszystkim serwerów i przeglądarek WWW), które unifikuje dostęp do różnych systemów - jest budowa portalu. Celem jest stworzenie centralnego miejsca, z którego można dotrzeć do wszystkich zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Zasoby te to nie tylko bazy danych (czyli dane przechowywane w usystematyzowanych zbiorach), ale i pozostałe dane niestrukturalne, w tym multimedialne. Portal byłby więc narzędziem ich gromadzenia i prezentacji. Co więcej, ma on umożliwiać personalizację informacji, tak by konkretny pracownik, zespół, dział czy klient mogli samodzielnie kształtować sposób i rodzaj prezentowanych im danych. Ważna jest też możliwość samodzielnego prezentowania informacji.

Przegonić ERP

Budowa portalu w firmie staje się częścią strategii otwarcia dotychczas rozdzielonych zasobów danych, by można je było analizować i porównywać. Dlatego docelowo portale stają się punktami wejść do firmowych składnic i hurtowni danych. Merril Lynch, znana firma finansowa, w raporcie Move over Yahoo!: the EIP is on the way przewiduje, że wydatki na budową portali i towarzyszącej im infrastruktury w firmach przekroczą wartość rynku systemów ERP do zarządzania przedsiębiorstwem (wg autorów raportu budowa portali w roku 2002 ma wynieść ponad 14 mld USD).

Powstanie rynku EIP już dzisiaj wpływa na działania producentów oprogramowania związanego z budową portali. Z jednej strony zachodzi proces konsolidacji mniejszych producentów (np. Hyperion Solution z Arbor Software czy Aredent Software z Prism i Dovetail). Wielcy producenci, tacy jak IBM, Microsoft, Oracle, Platinum Technologies czy SAS Institute, przygotowują własne rozwiązania w tym zakresie. Lotus i IBM powołały konsorcjum badawcze Institute for Knowledge Management, którego jednym z celów będzie opracowanie technik zarządzania wiedzą na potrzeby systemów portalowych.

Budowa rozwiązań

Dopiero teraz dostępne są aplikacje pozwalające na pewną automatyzację procesu budowy portali. Są to zestawy narzędzi wyposażonych w interfejsy do baz i innych reopozytoriów danych, gdzie uniwersalnym mechanizmem gromadzenia danych jest metajęzyk XML (pozwala on także na opisywanie danych niestrukturalnych).

Kwestią sporną zawsze pozostaje ocena, w którym momencie można mówić o firmowym portalu. Nie ma tutaj jednolitej definicji. Dzisiejsze realizacje to na ogół jedynie rozbudowane wersje centralnych serwisów intranetów, przypominające internetowy katalog czy wewnętrzny biuletyn informacyjny. Prawdziwy portal powinien być widoczny na zewnątrz firmy, stając się elementem umacniającym współpracę z partnerami handlowymi (łączenie biznesowych procesów tych firm odbywa się poprzez łączenie ich portali).

W Internecie

Portalami nazywa się także duże internetowe serwisy, gromadzące gros użytkowników Internetu, będące przez to atrakcyjnymi miejscami do zamieszczania ogłoszeń. Portale internetowe pełnią funkcję podobną do portali w firmie, stanowiąc centralny punkt wejścia do wielu rozproszonych zasobów (w Polsce takimi portalami są Wirtualna Polska i Onet).


TOP 200