Portal korporacyjny wersja 2.0

Nowa generacja portali korporacyjnych obiecuje sukces tam, gdzie nie sprawdziła się poprzednia generacja - w ujednoliconym dostarczaniu informacji i aplikacji biznesowych.

Nowa generacja portali korporacyjnych obiecuje sukces tam, gdzie nie sprawdziła się poprzednia generacja - w ujednoliconym dostarczaniu informacji i aplikacji biznesowych.

Portal to technologia na czasie, rozwijająca się tak szybko, że nawet doświadczeni analitycy rynku nie potrafią podać wiarygodnych informacji na temat obrotów, szybkości wzrostu i liderów rynku. Portale korporacyjne pojawiły się ok. 1998 r., chociaż ich bezpośrednimi poprzednikami były intranety, służące - przynajmniej w założeniu - do dostarczania informacji pracownikom firm. Intranety pojawiły się ok. 1994 r., jako nieunikniony etap rozwoju systemów informowania kierownictwa.

Firma analityczna IDC definiuje trzy fale portali korporacyjnych. Do tej klasyfikacji nie są włączane zwykłe informacyjne witryny internetowe, służące m.in. do wskazywania zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji, dostępu do rozrywki, sklepów czy bezpłatnego konta pocztowego. "Nie wystarczy nazwać zwykłej strony WWW portalem, aby z dnia na dzień rzeczywiście się nim stała" - twierdzi IDC.

Gartner Group definiuje portal korporacyjny, jako okno do systemów informacyjnych i procesów organizacji. W najbardziej rozwiniętej postaci portal korporacyjny integruje informacje strukturalne (bazy danych), niestrukturalne (dokumenty tekstowe) oraz szeroko rozumianą wiedzę korporacyjną w prostym do użycia, jednolitym środowisku.

Pierwsza fala portali korporacyjnych EIP (Enterprise Information Portal), polegająca na opracowaniu rozwiązań dostarczających użytkownikom ujednolicony interfejs dostępu do zagregowanej informacji, rozpoczęła się w 1998 r. i obecnie już się kończy. Druga fala, zapewniająca oddzielny, ale na równych prawach, dostęp do strukturalnej i niestrukturalnej informacji korporacyjnej, właśnie się zaczyna. Czasem określa się je mianem "portali niezależnych od zawartości" (content agnostic). Trzecia fala rozpocznie się zapewne pod koniec 2002 r. i będzie polegać na zapewnieniu zunifikowanego dostępu do informacji strukturalnej i niestrukturalnej. Nieliczni producenci, jako nazwę portalu korporacyjnego, preferują termin Enterprise Internet Portal, w ten sposób podkreślając możliwość dostępu z Internetu, ale nie wnosi to istotnej różnicy do właściwości funkcjonalnych portalu.

Portal korporacyjny EIP zapewnia pracownikom, partnerom handlowym i klientom jeden punkt dostępu do zewnętrznej i wewnętrznej informacji korporacyjnej. Ta "centralność" dostępu i związane z tym bezpieczeństwo informacji są poważną zachętą do realizowania portali. Najważniejsze właściwości funkcjonalne portali są związane z integracją danych pochodzących z różnych źródeł korporacyjnych, scentralizowanym dostępem do aplikacji, personalizacją dostępu, przeszukiwaniem i nawigowaniem po zasobach informacyjnych, współpracą w ramach grup roboczych, automatyzacją obsługi procesów pracy itp.

Cechy funkcjonalne portalu

Personalizacja. Celem technologii portalowych jest takie zorganizowanie informacji, aby zapewnić jeden punkt dostępu. Wymaga to jednak stosowania rozwiązań zapewniających indywidualny dostęp do informacji tak sformatowanej, aby miała zawartość i postać najdogodniejszą z punktu widzenia potrzeb konkretnego użytkownika.

Przeszukiwanie, klasyfikacja informacji i nawigowanie. To ważne możliwości portalu, pozwalające na szybki dostęp do informacji. W razie ich braku użytkownicy stracą wiele czasu na poszukiwanie potrzebnej im informacji.

Publikowanie i dystrybuowanie zawartości portalu. Rzadko stosowane są metody wymuszonego (push) przesyłania raportów, danych lub dokumentów do wiadomości wybranych osób. Preferowana jest raczej efektywniejsza metoda abonowania określonych dokumentów i to tylko na ograniczony czas, z możliwością przedłużenia subskrypcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200