Portal do użytku wewnętrznego

W korporacyjnych systemach informatycznych znajduje się olbrzymia ilość danych. Dotarcie do właściwej informacji mogą ułatwić portale informacyjne. Dzięki nim każdy pracownik ma ''własną'' stronę portalu, na której zawarte są potrzebne mu dane. Prezentujemy rozwiązania Novella, Microsoftu i SAS.

W korporacyjnych systemach informatycznych znajduje się olbrzymia ilość danych. Dotarcie do właściwej informacji mogą ułatwić portale informacyjne. Dzięki nim każdy pracownik ma 'własną' stronę portalu, na której zawarte są potrzebne mu dane. Prezentujemy rozwiązania Novella, Microsoftu i SAS.

Novell Portal Services to aplikacja, pozwalająca dynamicznie tworzyć witryny internetowe na podstawie informacji przechowywanych w usługach katalogowych NDS. Dane katalogowe, obsługiwane za pośrednictwem protokołu LDAP, określają, jakie informacje mają być prezentowane użytkownikowi.

Komponenty zwane gadżetami "zbierają" informacje zapisane w różnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Budowa portalu sprowadza się do rozmieszczenia gadżetów na witrynie intranetowej. Novell przygotował gadżety m.in. dla pocztowych systemów GroupWise i MS Exchange, a także systemu plików, tak by użytkownik z poziomu portalu mógł skopiować lub wydrukować plik.

Ciekawym pomysłem jest specjalny gadżet, który transformuje dowolne dane źródłowe w HTML. Dzięki temu wewnątrz portalu są umieszczane również dane pochodzące z dowolnej witryny WWW. Można samodzielnie opracować gadżet, który będzie prezentował informacje na określony temat po sformułowaniu odpowiedniego zapytania do wskazanej wyszukiwarki internetowej.

Gadżety pobierają informacje źródłowe i tłumaczą je na strumień XML. Następnie portal przekształca dane wg określonych schematów na postać HTML. Menedżer konfiguracji komponuje z poszczególnych fragmentów stronę HTML i przesyła ją za pośrednictwem serwera WWW użytkownikowi.

Dwa serwery Microsoftu

Microsoft oferuje 2 serwery przeznaczone do tworzenia portali informacyjnych. Content Management Server ma ułatwić tworzenie serwisów, w których informacja jest oddzielona od prezentacji. SharePoint Portal Server natomiast usprawnia współpracę wewnątrz firmy i umożliwia stworzenie dla każdego pracownika specjalnej witryny łączącej informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym dokumentów Office czy systemów e-mail (to rozwinięcie idei Dashboard). Ponadto każdy użytkownik może skonfigurować własny portal, tak jak konfiguruje swój Pulpit w Windows.

Podstawowym elementem portalu Share Point są tzw. Web Parts (podobne do gadżetów). W odróżnieniu od rozwiązania Novella, za pośrednictwem WebParts można uzyskać dostęp do dokumentu i wprowadzić w nim zmiany, dysponując oczywiście odpowiednimi uprawnieniami. Serwer SharePoint zawiera mechanizmy, pozwalające na zarządzanie wersjami dokumentu (dzięki temu można sprawdzić, kto i kiedy dokonał modyfikacji).

Istnieje możliwość definiowania list dyskusyjnych, związanych z dokumentem, i wprowadzania mechanizmu recenzji. Dzięki temu powstaje lista dyskusyjna, która pozwala pozostałym pracownikom ocenić dokument. Można też wymusić, by przed publikacją zatwierdził go recenzent. Użytkownik ma możliwość śledzenia zmian, nie otwierając dokumentu źródłowego. Te elementy wpływają na to, że SharePoint Server ma elastyczny mechanizm obiegu dokumentów w firmie. W zasadzie rozwiązanie SharePoint pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych metod udostępniania plików. Mechanizmy publikowania dokumentu w portalu są wbudowane w aplikacje Office 2000 i XP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200