Portal GOV.PL - brama do administracji

Paweł Majewski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawił koncepcję jednej bramy do elektronicznych usług administracji publicznej: serwis GOV.PL.

Paweł Majewski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Źródło: Computerworld IDG.

Koncepcja platformy GOV.PL wyrosła z projektu Obywatel.gov.pl. Celem inicjatywy jest zgromadzenie w pojedynczym punkcie opisów najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. Serwis przedstawia i zrozumiałym językiem opisuje te usługi, pomijając przy tym nieistotne z punktu widzenia obywatela podziały na resorty czy ich merytoryczne właściwości. GOV.PL będzie dzielił się na część informacyjną (BIP) oraz - docelowo - transakcyjną. Serwis zintegruje strony ministerstw wedle jednolitej architektury i struktury.

Jakie są główne cele GOV.PL?” - pyta minister Majewski, i wylicza: „Ułatwienie obywatelom dostępu do usług i informacji, umożliwienie ponownego wykorzystania publicznych zasobów informacyjnych, budowa jednolitej identyfikacji wizualnej stron administracji, ustanowienie nowego standardu tworzenia informacji publicznej w sieci, a także obniżenie kosztów”.

Zobacz również:

Etapy realizacji projektu GOV.PL

W osiągnięciu celów projektu GOV.PL pomoże przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Architektura Informacyjna Państwa: zbiór wymagań i standardów dotyczących projektowania i budowania usług oraz generowania koniecznych na rzecz ich realizacji zmian legislacyjnych.

Kolejne kroki w realizacji GOV.PL obejmować będą przyjęcie stosownej uchwały przez Radę Ministrów, wygenerowanie specyfiki funkcjonalnej serwisu, przygotowanie harmonogramu prac oraz zawarcie umowy. Pilotaż projektu obejmie najpierw trzy ministerstwa.


TOP 200