Porozumienie Apexim - UB Networks

Polska firma Apexim oraz amerykańska UB Networks (do niedawna Ungermann-Bass) podpisały umowę, w wyniku której Apexim stał się autoryzowanym dystrybutorem UB Networks na rynku polskim. Z tej okazji odbyła się prezentacja obu firm na konferencji prasowej, na której wystąpili: p. Joost Drieman z centrali w Brukseli, odpowiedzialny za rynek europejski i afrykański oraz wiceprezes Apeximu p. Zbigniew Kądzielski.

Polska firma Apexim oraz amerykańska UB Networks (do niedawna Ungermann-Bass) podpisały umowę, w wyniku której Apexim stał się autoryzowanym dystrybutorem UB Networks na rynku polskim. Z tej okazji odbyła się prezentacja obu firm na konferencji prasowej, na której wystąpili: p. Joost Drieman z centrali w Brukseli, odpowiedzialny za rynek europejski i afrykański oraz wiceprezes Apeximu p. Zbigniew Kądzielski.

UB Networks jest znanym nie tylko w USA, ale i w Europie Zachodniej, producentem urządzeń oraz oprogramowania dla sieci komputerowych. Jej główna siedziba mieści się w Santa Clara w Kalifornii. Poza USA firma osiąga ok. 50% obrotu. UB w 1991 r. jako pierwszy wśród dostawców koncentratorów wprowadził szybkie przełączanie pakietów, umożliwiające integrowanie wieloprotokołowego routingu i różnych mediów (wideo, audio, dane, obrazy nieruchome) w jednym koncentratorze. W roku 1993 przedstawiła nowatorską Architekturę Sieci Wirtualnych (VNA - Virtual Network Architecture), a w 1994 r. uzyskała certyfikat ISO 9001.

Apexim specjalizuje się w integracji systemów komputerowych z telekomunikacyjnymi. Dostarcza sieci lokalne, metropolitalne i rozległe, systemy okablowania strukturalnego, centrale telefoniczne, systemy łączności, urządzenia radiolinii, komputery oraz oprogramowanie. Jednym z najbardziej znanych produktów jest program antywirusowy MKS_VIR Marka Sella, który został nagrodzony w ostatniej edycji konkursu "Teraz Polska".

Współpraca Apeximu z UB Networks pozwoli na dostarczenie polskim klientom zaawansowanych technologii sieciowych dostępnych na świecie.


TOP 200