Porozumienie Adobe i IBM

Publikowanie on-line, zarówno w sieciach lokalnych, jak przez Internet nabiera coraz większego znaczenia. Firmy IBM i Adobe zawarły ostatnio porozumienie w celu opracowania wspólnego zintegrowanego systemu tworzenia publikacji elektronicznych. W tym celu będzie wykorzystany program do dystrybucji dokumentów elektronicznych Adobe Acrobat, język opisu dokumentów PostScript oraz architektura prezentacji IBM Advanced Function Presentation.

Publikowanie on-line, zarówno w sieciach lokalnych, jak przez Internet nabiera coraz większego znaczenia. Firmy IBM i Adobe zawarły ostatnio porozumienie w celu opracowania wspólnego zintegrowanego systemu tworzenia publikacji elektronicznych. W tym celu będzie wykorzystany program do dystrybucji dokumentów elektronicznych Adobe Acrobat, język opisu dokumentów PostScript oraz architektura prezentacji IBM Advanced Function Presentation.

Adobe Acrobat jest to opracowany w 1993 r. pakiet dystrybucyjny, składający się z modułu do tworzenia dokumentów elektronicznych i modułu do ich czytania (Acrobat Reader), pozwalający na rozpowszechnianie dokumentów dokładnie w takiej postaci, jak zostały utworzone, nawet jeśli w systemie docelowym nie ma edytora tekstu lub odpowiednich czcionek. Adobe jest dostępny dla DOS, Windows, Macintosha i Unixa.

PostScript jest standardem de facto opisu dokumentów, wykorzystywanym powszechnie w publikacjach, drukarniach itd. Liczy już ponad 10 lat. AFP jest to zestaw funkcji opracowanych przez IBM do celów zarządzania dużą liczbą wydruków.

W ramach porozumienia Adobe przeniesie Acrobat do OS/2 Warp i OS/2 dla PowerPC, zaś IBM będzie dostarczać czytnik nowego programu z każdym systemem OS/2.


TOP 200