Porozumienia o współpracy z TPSA

W kwietniu 2002 r. podpisano w Warszawie porozumienie o współpracy między Telekomunikacją Polską SA oraz firmą Siemens Sp. z o.o. Podobne porozumienie z Centrum Badawczo Rozwojowym TPSA podpisała również firma Alcatel .

W kwietniu 2002 r. podpisano w Warszawie porozumienie o współpracy między Telekomunikacją Polską SA oraz firmą Siemens Sp. z o.o. Przedstawiciele firm zadeklarowali współpracę w następujących zakresach: wymiany informacji dotyczącej tematyki badawczej oraz kierunków rozwoju urządzeń i oprogramowania (Siemens), oczekiwań Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR) TP S.A., wspólnej metodologii badań, współpracy w zakresie badań certyfikacyjnych oraz prowadzonych na świecie badań i rozwoju urządzeń i systemów telekomunikacyjnych sieci PSTN, ATM i IP. Przez udział w szkoleniach, sympozjach lub seminariach organizowanych przez firmę Siemens lub CBR, uzgodniono potrzebę wymiany doświadczeń, badań naukowych i współpracy międzynarodowej w zakresie urządzeń sieci następnej generacji NGN. Porozumienie istotnie zacieśnia współpracę między podmiotami w celu szybszego wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla sieci telekomunikacyjnej następnej generacji.

Podobne porozumienie z Centrum Badawczo Rozwojowym TPSA podpisała również firma Alcatel Polska w zakresie szeroko rozumianej współpracy badawczej, rozwoju i doskonalenia systemów oraz usług telekomunikacyjnych. W szczególności porozumienie obejmuje prowadzenie wspólnych badań certyfikacyjnych i wymianę informacji w zakresie rozwoju systemów telekomunikacyjnych nowej generacji NGN Alcatela. Jednym ze sposobów współpracy będzie wzajemny udział w szkoleniach, dzielenie się osiągnięciami i doświadczeniami badawczymi oraz współpraca na arenie międzynarodowej.

Zobacz również:


×