Porównanie programów testujących

Znany producent układów BIOS - amerykańska firma American Megatrends Inc. (AMI) - oferuje od września 1998 r. poprzez firmę AMI 2000 Corp. oprogramowanie diagnostyczne klasy Y2K dla BIOS i rozwiązania sprzętowe.

AMI 2000 firmy AMI

Znany producent układów BIOS - amerykańska firma American Megatrends Inc. (AMI) - oferuje od września 1998 r. poprzez firmę AMI 2000 Corp. oprogramowanie diagnostyczne klasy Y2K dla BIOS i rozwiązania sprzętowe. Dla komputerów, korzystających ze starszych wersji BIOS, firma AMI proponuje rozszerzenie BIOS na karcie (AMI Year 2000 BIOS Enabler Card), wkładanej w gniazda ISA na płycie systemowej. Do oceny, czy rozszerzenie to jest niezbędne, służy program AMI 2000, dostępny pod adresemhttp://www.am. com/y2k.

Praca programu AMI 2000 rozpoczyna się od wyświetlenia tekstowego okna powitalnego z zapytaniem: "Czy Twój BIOS jest przygotowany do nadejścia roku 2000?" Następnie wykonywanych jest 8 testów (w tym przejście zegara BIOS i RTC w rok 2000 i sprawdzenie działania systemu komputerowego w latach przestępnych po roku 2000). Producent zaleca, by przeprowadzać je pod kontrolą DOS, mimo że na testowanych komputerach program AMI 2000 bez problemów działał w emulowanym przez Windows 95 oknie DOS-owym. Gdy testowany BIOS nie przejdzie pomyślnie testów, AMI zaleca kontakt z producentem płyty systemowej. Przed przystąpieniem do testów można zapoznać się z ich opisem. W przypadku negatywnego wyniku program wyświetla informacje o konsekwencjach niedostosowania sprzętu do roku 2000.

BV 2000 firmy BindView

Firma BindView Development Corp. oferuje program BV 2000, dostępny w Internecie (http://www.bindview.com) do testowania BIOS-u i RTC. Program działa pod kontrolą DOS i Windows 95. Do testowania komputerów z systemem operacyjnym np. OS/2, Windows NT zalecane jest korzystanie z DOS-owej, samoładującej się dyskietki systemowej. Po uruchomieniu programu i wykonaniu wszystkich testów ich wyniki są wyświetlane w tekstowym oknie programu. BV 2000 wykonuje dwukrotnie (automatycznie i ręcznie) cztery rodzaje testów (odpowiadają im daty: 1 stycznia 2000 r., 29 lutego 2000 r. i 29 lutego 2004 r. - test roku przestępnego, 29 lutego 2002 r. - test roku nieprzestępnego). Dla większości przeprowadzanych testów odczytywany jest stan zegara BIOS i RTC. Jeżeli zakończą się one pomyślnie, testowany sprzęt jest przygotowany do pracy w XXI wieku.

Program wyposażono w ubogi interfejs użytkownika: na czarno-białym ekranie pojawiają się krótkie informacje o warunkach i wynikach testu.

Firma BindView Development Corp. opracowała także program BindView EMS Net Inventory do oceny pracy komputerów PC działających w sieci, uruchamiany na serwerze NetWare i korzystający z systemu baz danych Btrieve. Jest dużym programem, przeznaczonym do sprawdzania zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

MCheck firmy Unicore Software

Firma Unicore Software (http://www.u nicore.com) specjalizuje się w aktualizacjach podsystemów BIOS. Już numer amerykańskiego telefonu do firmy (800-800-BIOS) świadczy wyraźnie o jej specjalizacji.

By stwierdzić, czy BIOS jest niezgodny z rokiem 2000, firma zamieściła na swojej witrynie niewielki, bezpłatny program MCheck (wersja demonstracyjna rozbudowanego programu Millennium/Pro Check), który sprawdza działanie zegara BIOS i RTC w ciągu 10 s - rozpoczynając ustawieniem czasu na 5 s przed rokiem 2000 i kończąc 5 s po zmianie daty. Wynik jest natychmiast wyświetlany w formie krótkiego napisu na monochromatycznym, DOS-owym ekranie. Jest to niewątpliwie najkrótszy test.

NSTL Ymark 2000

Ymark 2000 firmy NSTL (National Soft-ware Testing Laboratories) jest jednym z popularniejszych programów do badania BIOS komputerów pod kątem zgodności ich pracy w roku 2000. Wchodzi w skład większego programu narzędziowego NSTL również nazwanego Ymark 2000.

Duże oprogramowanie Ymark 2000 firmy NSTL umożliwia testowanie działania produktów na 5 poziomach: 1 - sprzęt, 2 - BIOS, 3 - system operacyjny, 4 - aplikacje i 5 - dane. Na wyniki testów programu NSTL powołują się tacy producenci komputerów, jak Compaq czy Dell.

Podstawowe informacje, pełny opis testu dla BIOS i program testujący znajdują się na witryniehttp://www .nstl.com. Po samorozpakowaniu Ymark 2000.exe (zaledwie 24 KB) są tworzone dwa pliki - 2000.exe i Readme.txt. Pierwszy z nich służy do testowania komputera (praca pod kontrolą DOS), drugi zawiera opis testów i warunki ich przeprowadzenia.

Program NSTL Ymark 2000 składa się z testów do:

 • weryfikacji prawidłowej pracy układu RTC i zgodności z chipem Motoroli MC146818, magazynującym dane zapisane wg kodu BCD;

  sprawdzenia pracy komputera przy zmianie daty od 31 grudnia 1999 r. do 1 stycznia 2000 r.;

 • ustalenia, czy BIOS prawidłowo postępuje przy zmianie lat począwszy od 2000 do 2009 r. (badane jest działanie komputera przy przejściu z lutego na marzec w podanym okresie, czyli czy BIOS komputera rozróżnia lata przestępne w tym czasie).

  Jeżeli komputer nie przejdzie któregokolwiek testu, na ekranie pojawi się odpowiedni numer nie wykonanego testu ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i konsekwencji.

  BIOSTest firmy ZETO SA

  Program BIOSTest 2.0 jest polskim programem testującym, oferowanym przez ZETO SA z Tarnowa (http://www.zetosa.com.pl). Program służy do sprawdzenia zagrożeń, wynikających ze zmiany daty na rok 2000, BIOS-u i RTC z uwzględnieniem efektu Croucha-Echlina. Również testowane są inne daty, jako potencjalne zagrożenie systemów komputerowych, np. prawidłowa obsługa dat kilku lat przestępnych, data 9.09.1999. BIOSTest 2.0 kosztuje 50 zł netto. Program ma przejrzysty, semi-okienkowy, kolorowy interfejs z napisami w języku polskim.

  Przeprowadzenie testu jest proste - wystarczy włączyć komputer po włożeniu do napędu dyskietki. Program automatycznie uruchamia kolejno wszystkie testy, a na zakończe- nie ponownie uruchamia komputer, sprawdzając efekt TD. W trakcie testowania każde nieprawidłowe działanie komputera powoduje wyświetlenie na ekranie odpowiedniej informacji, natomiast ogólny wynik testów pojawia się po ich zakończeniu i może być wydrukowany.

  Firma ZETO SA proponuje pobranie wersji demo z witryny WWW. Łatwość obsługi i oferowane funkcje zadecydowały, że program BIOSTest zajął pierwsze miejsce w rankingu.


 • TOP 200