Porównanie oferty kwalifikowanych centrów certyfikacji

W tym roku należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania certyfikatami kwalifikowanymi ze względu na uruchomienie systemu e-Deklaracje (styczeń), obowiązkiem uruchomienia elektronicznych skrzynek podawczych przez wszystkie urzędy, m.in. w systemie e-PUAP (maj) oraz obowiązkiem składania deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS z podpisem kwalifikowanym (lipiec).

W rok 2008 wchodzimy z trzema centrami certyfikacji wpisanymi do rejestru podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne. Warto więc przyjrzeć się jak wygląda ich oferta. Wszystkie centra certyfikacji oferują zestawy składające się z elementów, których przeciętny użytkownik Windows potrzebuje by składać kwalifikowany podpis elektroniczny. W ich skład wchodzi:

- certyfikat kwalifikowany, wystawiany na rok lub dwa lata

- karta elektroniczna będąca nośnikiem certyfikatu

- zewnętrzny czytnik kart

- sterowniki do karty oraz czytnika dla systemu Windows

Taki zestaw umożliwia korzystanie z podpisu kwalifikowanego w systemach takich jak e-Deklaracje, większość elektronicznych skrzynek podawczych, nowy Program Płatnika i innych, które potrafią bezpośrednio kontaktować się z kartą. Dodatkowymi opcjami w zestawie mogą być:

- certyfikat niekwalifikowany (zwany też "komercyjnym"), który nie jest niezbędny do korzystania z w/w aplikacji ale umożliwia składanie podpisu (niekwalifikowanego) przy pomocy popularnych aplikacji (MS Office, OpenOffice2, Outlook itd.)

- dodatkowa aplikacja do składania podpisu (Certum - "Secure Sign", Sigillum - "Sign Pro", KIR - "Szafir"), przy pomocy której można składać podpis kwalifikowany pod plikami dowolnego typu i poza wymienionymi wyżej aplikacjami.

Centra oferują również zestawy pozbawione czytników kart, wychodząc naprzeciw klientom, którzy już takie czytniki posiadają (np. wbudowane w laptopy).

Porównanie oferty kwalifikowanych centrów certyfikacji

Porównanie cen zestawów do podpisu kwalifikowanego

Istotnym parametrem jest koszt odnowienia certyfikatu, który określa faktycznie koszt użytkowania go przez kolejne lata. Odnowienie polega faktycznie na wydaniu nowego certyfikatu, uproszczona jest natomiast procedura rejestracji. O nowy certyfikat można wnioskować bez osobistej wizyty w centrum, podpisując wniosek dotychczasowym certyfikatem - oczywiście przed upływem jego ważności.

Porównanie oferty kwalifikowanych centrów certyfikacji

Porównanie cen odnowienia certyfikatu kwalifikowanego


TOP 200