Popularność telepracy

Prawie połowa europejskich pracodawców zatrudnia telepracowników.

Tak wynika z badań Instytutu Studiów nad Zatrudnianiem przeprowadzonego w 18 krajach na zlecenie Komisji Europejskiej. W sumie z e-pracy korzysta w badanych krajach 49 % firm. Wszyscy telepracownicy w ramach firm to 11,8 % zatrudnionych.

Z e-pracy wielu pracodawców korzysta dzięki nowoczesnym technologiom. Najczęstszą formą telepracy jest e-outsourcing. Aż 56 % firm zleca telepracownikom przynajmniej jedną usługę, która wymaga przetwarzania informacji. Najczęstszą funkcją związaną z e-pracą jest rozwój i obsługa programów komputerowych (59%), na ogół wykonywana poprzez łącza telekomunikacyjne.

W sondażu wzięło udział ponad 7 tysięcy firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200