Poproś rząd o komputer

Jak wynika z opublikowanego właśnie przez The Economist Intelligence Unit raportu "Technologie informatyczne w domu - jak rządy pomagają budować społeczeństwo informacyjne", w Polsce 36 procent komputerów to maszyny domowe. W niektórych krajach Europy Zachodniej, np. w Danii, Holandii czy Norwegii, odsetek ten jest dwukrotnie wyższy.

Poproś rząd o komputer
W raporcie czytamy także, iż w Polsce z dostępu do Internetu korzysta ok. 29 % społeczeństwa. Dla porównania, średnia krajowa w 25 państwach UE to 41 %, a w Szwecji - aż 82 %. Grupą, w której korzystanie z Sieci jest najbardziej spopularyzowane, są studenci (81 % polskich studentów regularnie korzysta z Internetu). Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy (36 % ankietowanych w tej grupie może pochwalić się stałym dostępem do Sieci). Niestety, tylko 6 % emerytów i 17 % bezrobotnych korzysta w Polsce z Internetu (dane za 2004 r.).

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko wyższy status materialny obywateli państw zachodnioeuropejskich. Rządy tych krajów wdrażają bowiem programy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, których założeniem jest przede wszystkim promocja korzystania z komputera w domu. Prekursorem w tej dziedzinie była Szwecja, gdzie po raz pierwszy wprowadzono kampanię wspierającą zakup komputera - obecnie większa część tego typu programów ma miejsce m.in. we Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Zobacz również:

  • Rosja zachowuje połączenie z internetem. Czy będzie odcięta?
Poproś rząd o komputer

Komputery w domach - dane Eurostatu na 2004 r.

Na przykładzie Polski widać wyraźnie, iż w dzisiejszych czasach stosunkowo największe możliwości korzystania z komputerów, a co za tym idzie - większy wpływ na wzrost gospodarczy - mają ludzie młodzi, np. studenci i pracownicy. Do nich też takie programy są kierowane w pierwszej kolejności, jest to więc grupa uprzywilejowana. Dlatego też autorzy raportu przekonują, iż niezbędne jest wdrażanie odrębnych programów skierowanych do różnych grup potencjalnych użytkowników komputerów, np. emerytów - celem tych programów byłoby zmniejszenie istniejących w społeczeństwie różnic w dostępie do nowoczesnych technologii.

Poproś rząd o komputer

Korzystanie z Internetu przez użytkowników indywidualnych - dane Eurostatu na 2004 r.

Analiza wyszczególnia 3 zasadnicze kategorie programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i korzystanie z informatyki:

- programy dla pracowników - pozwalają one na nieopodatkowany zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego od pracodawcy (Szwecja, Wielka Brytania)

- programy uniwersyteckie/szkolne - studenci lub rodzice uczniów korzystają ze zniżek na kupno komputerów za pośrednictwem szkół, uczelni lub uniwersytetów, korzystając ze zniżek (Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia)

- programy wyrównywania szans - systemy zniżek i ulg podatkowych dla grup ludności o niewystarczającej jak na dzisiejsze wymogi wiedzy informatycznej (znajomości nowych technologii) spowodowanej trudną sytuacją finansową (Belgia, Hiszpania, Włochy).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu The Economist Intelligence Unit.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200