Poprawki obowiązkowo

Microsoft, w następstwie epidemii wirusa Sobig, rozważa obecnie wprowadzenie w pełni zautomatyzowanej instalacji najbardziej krytycznych poprawek do swoich systemów operacyjnych.

Microsoft udostępnia poprawki do swojego oprogramowania poprzez internetowy serwis i mechanizmy Windows Update w swoich systemach operacyjnych. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad instalowanymi uaktualnieniami i Microsoft zapewnia, że zostanie ona zachowana. Pozostawienie im wyboru często prowadzi jednak do tego, że użytkownicy zbyt późno lub w ogóle nie instalują istotnych uaktualnień, zwłaszcza mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.

Microsoft nie przedstawił jeszcze konkretnego rozwiązania problemu, utrzymuje jednak, że rozważany jest obecnie dobór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Zobacz również: