Poprawianie efektywności korzystania z Internetu

Wśród wielu niedrogich czy też wręcz darmowych produktów można znaleźć takie, które pozwalają na lepsze wykorzystanie pasma i uzyskanie lepszej wydajności przy korzystaniu z Internetu.

Jako przykład można podać dwa niedrogie produkty, które można ściągnąć z Internetu.

TweakMaster

Jest to utility przeznaczone do optymalizacji pracy z Internetem, pozwalające na szybsze sprowadzanie treści z Internetu, uzyskane drogą manipulacji na niektórych ukrytych ustawieniach Windows. Program zawiera tzw. DNS Accelerator, który pomaga w szybszym ładowaniu zawartości stron webowych. Wśród innych mechanizmów można wymienić utility synchronizacji zegara PC. Autorzy programu zapewniają, że TweakMaster może znacznie poprawić szybkość sprowadzania zawartości, m.in. w połączeniach DSL, kablowych i bezprzewodowych. Wersję próbną – 30-dniową – można sprowadzić spod adresuhttp://www.tweakmaster.com/download.php

Zobacz również:

Rejestracja kosztuje 19,95 USD.

DU Meter

DU Meter 3.0 jest narzędziem pomagającym w efektywnym użytkowaniu pasma w komunikacji z Internetem, a także zapobiegającym nieoczekiwanym wtargnięciom do systemu.

Program pozwala na monitorowanie używanego pasma w komunikacji z Internetem w dowolnym przedziale czasowym. Umożliwia też maksymalne wykorzystanie pasma dzięki współpracy z wyżej opisanym TweakMaster. DU Meter monitoruje także nieoczekiwaną aktywność w trakcie połączenia. (problem z końmi trojańskimi i innymi ukrytymi plikami polega na tym, że mogą one „buszować” po systemie w tle wykonywanych zadań). Program monitoruje taką aktywność i pozwala na uzyskanie informacji, czy w czasie połączenia są przesyłane dane inne niż żądane.

Po sprowadzeniu i zainstalowaniu, z produktu można korzystać przez 30 dni bez żadnych ograniczeń. Po trzydziestu dniach program musi być zarejestrowany na stroniehttp://www.dumeter.com/register.php

Procedura zakupu programu przebiega w ten sposób, że po uiszczeniu zapłaty za program pocztą elektroniczną przesyłany jest unikatowy numer seryjny, który wprowadza się do formularza rejestracyjnego. Uaktualnienia do oprogramowania sprowadzać można z anonimowego konta FTP. Pojedyncza licencja na DU Meter kosztuje 19,95 USD.

Dwa w jednym

Istnieje również profesjonalna wersja TweakMaster, zawierająca DU Meter. Wersja ta pozwala na zwiększenie szybkości współdziałania z Internetem przy jednoczesnym monitorowaniu szybkości sprowadzania zawartości i użytkowanego pasma. Wersja ta kosztuje 29,95 USD – 10 dolarów taniej niż oba programy rozłącznie.


TOP 200