Poprawa na rynku pracy

Wydajność pracy w USA w III kw. br. wzrosła, a w ostatnim tygodniu spadła liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych. Również w Niemczech bezrobocie się zmniejsza.

Jak podał amerykański Departament Pracy, w III kw. 2003 r. wydajność w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 8,1%, a jednostkowe koszty spadły o 4,6%.

W ubiegłym tygodniu spadła liczba nowych bezrobotnych w USA – do 348 tys. z 391 tys. tydzień wcześniej. Średnia czterotygodniowa spadła do 380 tys. z 390 tys. w poprzednim tygodniu. 400 tys. nowych osób ubiegających się o zasiłek tygodniowo to w USA granica oddzielająca rozwój od spowolnienia na rynku pracy.

Dobre wieści z rynku pracy napłynęły również od naszego zachodniego sąsiada. Federalny Urząd Pracy podał, że liczba bezrobotnych spadła w październiku br. w Niemczech o 12 tys. – do 4,380 miliona (po uwzględnieniu czynników sezonowych). Bezrobocie w największej gospodarce strefy euro wynosi 10,5%.