Poplątane z pomieszanym, czyli jak proste staje się skomplikowane

Nie zawsze instalacja okablowania strukturalnego przebiega po myśli inwestora lub w sposób wcześniej zamierzony. Czasami, ze względu na ograniczenia konstrukcyjne, prawne lub związane z innymi przepisami, projekt instalacji musi być poddany znacznym modyfikacjom.

Nie zawsze instalacja okablowania strukturalnego przebiega po myśli inwestora lub w sposób wcześniej zamierzony. Czasami, ze względu na ograniczenia konstrukcyjne, prawne lub związane z innymi przepisami, projekt instalacji musi być poddany znacznym modyfikacjom.

Miejsce instalacji: Urząd Miasta, Kłodzko

Problem: Urząd Miasta mieści się w zabytkowym ratuszu. Wszelkie realizowane tam inwestycje musi zatwierdzić miejski architekt, który nie wyraził zgody na prowadzenie okablowania w zabytkowej części budynku.

Rozwiązanie: Przeprojektowano całą instalację przeprowadzając korytka kablowe inną trasą. Wymusiło to instalację dodatkowego punktu dystrybucyjnego, koncentrującego okablowanie w drugiej części budynku.

<hr>

Miejsce instalacji: Wydział Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

Problem: Instalacja okablowania w laboratorium wysokich napięć (110-300 kV). Ze względu na ograniczone fundusze inwestor nie zgodził się na zainstalowanie okablowania światłowodowego.

Rozwiązanie: Skrajnie trudne warunki pracy okablowania (duże zakłócenia z otoczenia), a jednocześnie konieczność zastosowania okablowania miedziowego spowodowały, że zainstalowano okablowanie typu STP ekranowane dodatkowo (technologia Fully Shielded firmy Mod-Tap). Zoptymalizowano także przebieg tras okablowania w taki sposób, by jak najdalej odsunąć je od źródeł powstawania dużych pól elektromagnetycznych.

<hr>

Miejsce instalacji: ICN Polfa, Rzeszów

Problem: Przedsiębiorstwo zabiega o uzyskanie certyfikatu GMP, potwierdzającego wysoką jakość procesu produkcji leków. Certyfikat ten jednak stawia wysokie wymagania, dotyczące czystości hal produkcyjnych, w których planowano zainstalować okablowanie.

Rozwiązanie: Ekipy instalujące okablowanie strukturalne musiały dostosować się do zachowania wymaganej czystości poprzez stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej np. specjalnych skafandrów i masek oraz odpowiedniego sposobu montażu. Okablowanie poprowadzono więc w całości wewnątrz ścian (w specjalnie do tego celu przeznaczonych kanałach). Zastosowano też gniazda ściśle przylegające do ściany, co minimalizuje osadzanie kurzu.

<hr>

Miejsce instalacji: Promy pasażerskie Pomerania i Silesia

Problem: Instalację przeprowadzano wraz z generalnym remontem promów, w związku z czym instalatorów obowiązywał ścisły harmonogram prac instalacyjnych (w tym samym czasie wykonywano kilkanaście innych prac remontowych). Wszystkie prace związane z naruszeniem stanu pokładu promu (wiercenia w ścianach i przez pokłady) każdorazowo zatwierdzał inspektor Polskiego Rejestru Statków. Instalowane okablowanie musiało być wystarczająco elastyczne i wytrzymałe na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.

Rozwiązanie: Zastosowano nietypowe rozwiązanie. Zamiast standardowo instalowanego okablowania miedzianego w postaci drutu (w obrębie przewodów prowadzonych w kablu zazwyczaj stosuje się drut o średnicy 0,5 mm), zrealizowano okablowanie typu linka (przewód nie składa się z drutu w izolacji, lecz kilkunastu skręconych drucików). Chociaż kabel tego typu jest trzy razy droższy od standardowego okablowania poziomego, to zapewnia on większą wytrzymałość kabla i możliwość jego "pracowania" (rozciągania, zginania bez konsekwencji przerwania drutu).

<hr>

Miejsce instalacji: Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Problem: Brak zgody architekta spowodował, że okablowania nie można było prowadzić podtynkowo. Instalacja nie mogła też być widoczna dla osób postronnych.

Rozwiązanie: Okablowanie poprowadzono w pomieszczeniach, do których nie mają wstępu osoby zwiedzające zamek. Dużym utrudnieniem była konieczność wykonywania przewiertów (do poprowadzenia korytek kablowych) przez grube mury zamkowe.

<hr>

Miejsce instalacji: Isuzu Motors Polska, Tychy

Problem: Konieczność instalacji okablowania strukturalnego w dużej hali montażowej podzespołów silnikowych. Okablowanie prowadzono pod dachem hali (wysokość ok. 12 m), a punkty przyłączeniowe zaprojektowano na całej jej powierzchni. Problemem było sprowadzenie okablowania z koryt kablowych prowadzonych pod dachem hali. Brakowało konstrukcji pionowej (słupów, wsporników, filarów), która umożliwiłaby sprowadzenie okablowania.

Rozwiązanie: Aby rozwiązać ten problem, wykorzystano spuszczone spod dachu hali pionowe łańcuchy, które posłużyły jako stelaż do tzw. rurek peszli, w których poprowadzono kable.


TOP 200