Poparcie dla XML

World Wide Web Consortium (W3C), jedna z organizacji czuwających nad rozwojem standardów internetowych opublikowała pierwszą specyfikację języka XML (Extensible Markup Language), określanego jako następca HTML. Obecnie specyfikację XML 1.0 będzie kontrolowała komisja złożona z członków W3C. Opublikowanie specyfikacji przez W3C jest odbierane jako wyraz zaufania dla nowej technologii, potwierdza jej stabilność i przygotowanie do szerokiego wykorzystania przez niezależnych producentów oprogramowania.

World Wide Web Consortium (W3C), jedna z organizacji czuwających nad rozwojem standardów internetowych opublikowała pierwszą specyfikację języka XML (Extensible Markup Language), określanego jako następca HTML. Obecnie specyfikację XML 1.0 będzie kontrolowała komisja złożona z członków W3C. Opublikowanie specyfikacji przez W3C jest odbierane jako wyraz zaufania dla nowej technologii, potwierdza jej stabilność i przygotowanie do szerokiego wykorzystania przez niezależnych producentów oprogramowania.

XML 1.0 jest uaktualnioną wersją międzynarodowego standardu przetwarzania tekstu, znanego jako Standard Generalized Markup Language. XML umożliwia definiowanie własnych znaczników, dzięki czemu powstające dokumenty mogą mieć dowolnie złożoną wewnętrzną strukturę. W Internecie i sieciach intranetowych pozwoli na budowanie aplikacji, które będą mogły przerzucać znaczną część obliczeń z serwera do klienta WWW, a także prezentować te same dane w różny sposób dla odmiennych grup. Korzystanie z niego w kolejnych edycjach produktów internetowych zapowiedzieli już Microsoft, Netscape, Lotus i IBM. Wykorzystywany w WWW protokół HTTP stanowi narzędzie dystrybucji informacji. Jego następca ma umożliwiać przesyłanie strukturalnej informacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200