Poniżej średniej

GUS opublikował dane dotyczące wykorzystywania narzędzi IT i telekomunikacyjnych przez polskie firmy. Na tle Europy znowu nie wypadamy najlepiej...

W raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008" znajdziemy wiele liczb pokazujących jak i w jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa wykorzystują technologie informacyjno-telekomunikacyjne. Widać zauważalną tendencję wzrostową jeśli chodzi o liczbę posiadanych przez firmy komputerów z dostępem do Internetu. Tymczasem pod względem liczby firm posiadających strony internetowe, czy korzystających z bankowości elektronicznej - na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej - nie wypadamy najlepiej, plasując się wciąż poniżej średniej.

Mamy komputery, ale...

W 2008 r. polskie firmy mogły się poszczycić 95-proc. komputeryzacją. To jeden ze wskaźników, w którym jesteśmy w pobliżu średniej europejskiej, która wynosi 96%. Nie najgorzej jest też z dostępem do Internetu. Polskie firmy zmniejszają powoli dystans w stosunku do firm z czołówki krajów europejskich. W 2008 r. Polska osiągnęła poziom średniej unijnej wynoszący 93% i jest tym samym ok. 5-6 punktów procentowych za czołówką europejską, czyli Finlandią, krajami Beneluxu i Islandią.

1605

tyle firm z sektora ICT było w Polsce w 2008 r., to prawie 20% więcej niż rok wcześniej.

Później jest już niestety tylko gorzej. Bo choć przybyło firm, również w sektorze MSP, które posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu i w 2008 r. posiadało go prawie 50% polskich przedsiębiorstw, to - w porównaniach europejskich - w tej kategorii jesteśmy na szarym końcu. Do czego polskie firmy wykorzystują komputery i dostęp do Internetu? Podobnie zresztą jak firmy w innych krajach europejskich, polskie przedsiębiorstwa wykorzystują Internet coraz częściej do korzystania z usług bankowych i finansowych. Rośnie też liczba firm, które posiadają strony internetowe. Choć w 2008 r. firmy, które miały witrynę, stanowiły niestety dopiero nieco ponad 50%. Tu znowu jesteśmy poniżej średniej europejskiej, która wynosi 64%. W czołówce znów znalazły się kraje skandynawskie, w których odsetek firm posiadających strony internetowe wynosi 90%. Strony internetowe służyły polskim firmom przede wszystkim do promocji własnych towarów i usług.

Elektroniczny biznes

Do czego jeszcze polskie firmy wykorzystują komputery i Internet? Badania GUS pokazują, że w niewielkim stopniu do elektronicznej wymiany informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami. W 2008 r. robiło to niecałe 15% z nich, głównie z sektora IT i handlu. Lepiej wyglądają wskaźniki dotyczące wykorzystywania automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach. W 2008 r. korzystało z tego już prawie 40% polskich firm. W tym względzie zbliżamy się do średniej unijnej, która wynosi właśnie 40%. Najczęściej dotyczy to kontaktów z administracją publiczną, wysyłania lub otrzymywania informacji o produktach oraz wysyłania dyspozycji płatniczych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200