Ponad 100 mln użytkowników HSCSD

Według najnowszych danych CEO GSM Association liczba użytkowników sieci GSM na świecie korzystających z szybkiej transmisji HSCSD ($High-Speed Circuit-Switched Data$) osiągnęła 107,81 mln klientów z 27 krajów.

Według najnowszych danych CEO GSM Association liczba użytkowników sieci GSM na świecie korzystających z szybkiej transmisji HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) osiągnęła 107,81 mln klientów z 27 krajów.

Przekaz HSCSD z komutowaniem kanałów radiowych, będący częścią szybkich technologii transmisji danych przez sieci komórkowe (GSM, HSCSD, GPRS, EDGE i 3GSM), osiąga praktycznie szybkości jedynie w zakresie 28,8-43,2 kb/s, przy zajętości maksymalnie do czterech (z ośmiu dostępnych) kanałów radiowych GSM. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem transmisyjnym jest model 3/1, angażujący łącznie cztery kanały radiowe dla indywidualnego połączenia komórkowego (3 kanały do abonenta i jeden w kierunku sieci), każdy z szybkością 14,4 kb/s. Daje to ponad czterokrotnie wyższą przepływność w porównaniu z tradycyjnym przesyłaniem danych cyfrowych przez sieć GSM (9,6 kb/s) drugiej generacji.

Zobacz również:

Usługi szybszej transmisji danych HSCSD nadal znajdują zastosowanie w mobilnej nawigacji, przeglądaniu stron webowych oraz aplikacjach korzystających z map i grafiki przesyłanych przez Internet. Są one szczególnie użyteczne podczas jednorazowego przesyłania plików cyfrowych o dużych rozmiarach. Przekaz obrazów ruchomych za pomocą tej technologii nadal znajdujący się w fazie testowej, dotąd nie uzyskał powszechnej akceptacji.

Według CEO, transmisję HSCSD działa już w 38 sieciach GSM drugiej generacji (łącznie 662 mln użytkowników komórkowych GSM w lutym 2002 r.), które komunikują się za pośrednictwem międzysieciowej usługi roamingowej. Z komunikacji za pomocą platformy GSM korzysta obecnie około 70 proc. wszystkich mobilnych użytkowników bezprzewodowych sieci cyfrowych na świecie.