Pomost na rynek

Praktyka studencka a potem staż może zdecydować o całej dalszej karierze zawodowej. Dlatego potencjalnego pracodawcę trzeba wybrać starannie i egzekwować swoje prawa jako praktykanta lub stażysty.

Informacji o tym, które firmy prowadzą praktyki i staże w sposób rzetelny można szukać w informacjach publikowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Stowarzyszenie , które przeprowadza audyt programów staży i praktyk oferowanych przez firmy. W procesie audytu badana jest zgodność danego stażu bądź praktyki z założeniami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, czyli zbioru norm regulujących standardy realizowania wysokich jakościowo programów. Podczas audytu PSZK szczegółowo bada wszystkie zawarte w Ramach obszary, z których powinien składać się staż wysokiej jakości, m.in.: walor edukacyjny, umowa, wynagrodzenie, czy mentoring. Równie istotne są wywiady przeprowadzane zarówno z pracownikami działu personalnego, kadrą menedżerską, jak i praktykantami i stażystami.

O rosnącej świadomości znaczenia jakości stażu świadczy to, że z badania przeprowadzonego przez PSZK w czerwcu ub. r. wynika, że prawie 40 proc. studentów uwzględnia informacje o certyfikatach i nagrodach uzyskiwanych przez firmy w związku z organizacją staży lub praktyk.

Zobacz również:

Dr Daniel Kukla, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przypomina, że zgodnie z prawem praktykant nie może pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu, ma prawo do przerwy w pracy oraz nieprzerywanego odpoczynku (dokładne informacje można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2009 Nr 127 poz. 1052). Radzi studentom, żeby poprosili o zaświadczenie, w którym pracodawca dokładnie określi rodzaje wykonywanych prac w czasie praktyk. Takie zaświadczenie może posłużyć jako referencje podczas poszukiwania pracy.

Więcej informacji o problematyce zatrudniania nowych pracowników w działach informatycznych firm i instytucji można znaleźć w raporcie Computerworld „Praktyki i staże w IT”, który jest bezpłatnie dostępny do pobrania z serwisu www.computerworld.pl.

Stażysta, chociaż nie jest zatrudniony w zakładzie pracy, podlega jego kierownictwu na tych samych zasadach co pozostali pracownicy. Pracuje w pełnym wymiarze - 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Okres trwania stażu absolwenckiego wliczany jest do okresu, od którego zależy późniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ponadto czas trwania stażu dolicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów emerytalnych.

Bardzo istotne podczas stażu jest wskazanie opiekuna, czyli osoby, której stażysta podlega. To właśnie do tej osoby powinien zgłosić swoje wątpliwości, jeśli uznaje, że np. wykonuje prace nie związane z działalnością merytoryczną, a co za tym idzie nie ma szansy zdobyć doświadczenia praktycznego w zawodzie. Ten medal ma też oczywiście drugą stronę. „Uczelnia i środowisko naukowe jest miejscem na poznawanie nowych rozwiązań – mówi Jacek Forysiak, dyrektor Pionu Techniki i Usług Profesjonalnych Atende, który zatrudnia praktykantów i stażystów - młodzi ludzie przychodząc do firmy oczekują, że praca będzie przedłużeniem tego eksperymentu. Myślą, że skoro w laboratorium coś mogło nie działać przez dzień czy dwa, to tutaj też. A u nas każdy przestój w systemie operacyjnym klienta o oznacza realne straty finansowe”. Staż to czas, kiedy te wzajemne oczekiwania można zweryfikować.


TOP 200