Pomocnik konstruktora

Wśród różnorodnych narzędzi, jakie oferuje informatyka dla inżynierów konstruktorów, na uwagę zasługuje program Adams 7.0. Jest to program przeznaczony do zaawansowanej analizy dynamicznej elementów będących w ruchu - w tym celu wykorzystuje animację komputerową modeli już we wstępnej fazie projektowania. Animacje odbywają się w czasie rzeczywistym.

Wśród różnorodnych narzędzi, jakie oferuje informatyka dla inżynierów konstruktorów, na uwagę zasługuje program Adams 7.0. Jest to program przeznaczony do zaawansowanej analizy dynamicznej elementów będących w ruchu - w tym celu wykorzystuje animację komputerową modeli już we wstępnej fazie projektowania. Animacje odbywają się w czasie rzeczywistym.

Budowa

Podstawowy pakiet programu składa się z dwóch modułów: Adams/View i Adams/Solver. Może jednak być poszerzony o dodatkowe specjalistyczne moduły służące do konkretnych zastosowań jak:

Adams/Vehicle - umożliwia pełną symulację dynamiki i kinematyki mechanizmów samochodu takich jak zawieszenie itp.

Adams/Android - do generowania modelu ludzkiego ciała w celu analiz zachowań maszyn i ich wpływu na człowieka (ergonomia, bezpieczeństwo)

Adams/Tire - do modelowania właściwości koła gumowego i analiz interakcji opona-droga

Adams/Linear - do analiz liniowych i wartości własnych.

Preprocesor View

Adams VIEW jest służy zarówno do tworzenia modelu projektowanego elementu (dw-u lub trójwymiarowego), jak i do wyświetlania rezultatów. Jedną z jego największych zalet jest przyjazny interfejs użytkownika: komunikacja odbywać się może na wiele sposobów:

- poprzez zestaw ikon (najczęściej używanych) z lewej strony ekranu, ułożonych w kolejności wykonywania czynności podczas modelowania

- z wykorzystaniem menu rozwijalnego w dolnej części ekranu

- za pomocą pola komend, wpisywanych z klawiatury lub wybieranych za pomocą myszki.

Jedną z licznych możliwości ADAMS-a jest łatwość tworzenie skomplikowanych modeli takich, jak układy jezdne pociągów, układy zawieszenia samochodów itp. W modelu stworzonym za pomocą tego pakietu, można opisać wszystkie elementy łącznie z ich charakterystykami sztywności, sprężystości itp. W celu powiększenia dokładności modelowania, Adams może współpracować z podprogramami napisanymi przez użytkownika, także w Fortranie (akceptuje ANSI Fortran 77).

Analiza

Adams umożliwia analizę bardzo złożonych zjawisk rzeczywistych takich jak: analiza kinematyczna, statyczna i dynamiczna oraz analiza warunków brzegowych. Proces wizualizacji można samemu zaprojektować, tworząc "scenariusz", w którym należy zaznaczyć rodzaje interesujących nas elementów, rodzaj analizy i kolejność wyświetlania wyników. W trakcie trwania analiz, możliwe jest dokonywanie lokalnych zmian zarówno rozmiarów geometrycznych elementów, jak również ich własności fizycznych i mechanicznych. Modułem odpowiedzialnym za analizy jest Adams/Solver. Może on być uruchamiany bezpośrednio podczas pracy z modułem View lub oddzielnie, w trybie tekstowym. W trakcie analizowania problemu, program wyświetla listę błędów i umożliwia ich korektę. Po dokonaniu analizy, wizualizacja wyników odbywa się za pomocą modułu View, zgodnie z zaprojektowanym wcześniej scenariuszem.

Adams może dokonywać również analizy modeli stworzonych w innych systemach CAD/CAM - wymiana odbywa się w formacie IGES (Initial Graphics Exchange Specification).

Zastosowania

Adams należy do zaawansowanych narzędzi, jakie informatyka daje konstruktorom. Zaawansowana analiza i symulacje własności projektowanych urządzeń pozwalają zaoszczędzić wiele czasu i środków, potrzebnych przy "klasycznym" projektowaniu do opracowania i szczegółowego dopracowania modelu. Jako ciekawostkę należy podać, że za pomocą tego właśnie pakietu zaprojektowano w całości Forda Scorpio, łącznie z symulacją pracy zawieszenia, układów jezdnych i analizą dynamiczno-kinematyczną tychże.Wirtualny Ford Skorpio odbywał swoje pierwsze próbne jazdy na wirtualnym torze, zaprojektowanym również za pomocą Adamsa, zbliżając się po każdym przejechanym kilometrze do rzeczywistości - wprowadzanie korekt, zmiana charakterystyki lub własności fizycznych elementów składowych projektowanego urządzenia jest w świecie wirtualnym bez porównania łatwiejsza i tańsza niż w świecie rzeczywistym.

Wymagania sprzętowe

Adams ze względu na tworzenie animacji komputerowych w czasie rzeczywistym ma dosyć duże wymagania sprzętowe. Rozsądna konfiguracja, tzn. taka platforma, na której obliczenia i symulacje nie trwałyby zbyt długo, musi być wyposażona w szybki procesor, dużą pamięć RAM (min. 32 MB, zalecane 48 MB) oraz dużą i szybką pamięć masową. Tym niemniej może pracować nawet na sprzęcie klasy PC. Pod DOS-em optymalnie jednak, powinien pracować na szybkich stacjach roboczych - daje to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na efekty obliczeń oraz zapewnia płynność animacji.


TOP 200