Pomoc z Help Desk Institute

Po latach starań i inicjatyw kopiujących zachodnie pomysły, do Polski wchodzi Help Desk Institute (HDI) - największa międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ponad 7,5 tys. członków i firm, interesujących się problematyką serwisu i wsparcia IT. Jej partnerem i przedstawicielem w Polsce jest spółka konsultingowa CT Partners

Po latach starań i inicjatyw kopiujących zachodnie pomysły, do Polski wchodzi Help Desk Institute (HDI) - największa międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ponad 7,5 tys. członków i firm, interesujących się problematyką serwisu i wsparcia IT. Jej partnerem i przedstawicielem w Polsce jest spółka konsultingowa CT Partners.

Celem stowarzyszenia i jego polskiego partnera będzie upowszechnianie wiedzy na temat organizacji procesów wsparcia informatycznego i podstawowych problemów, na jakie natykają się działy help desk w firmach. Do stowarzyszenia mogą należeć zarówno przedsiębiorstwa organizujące u siebie działy wsparcia, jak i dostawcy technologii i usług związanych z help desk oraz osoby indywidualne, zainteresowane tą problematyką.

Lokalni członkowie Help Desk Institute zyskają dostęp do zasobów elektronicznych oraz czasopism poświęconych problematyce wsparcia. Otrzymają również wiele atrakcyjnych (30-60%) zniżek na imprezy, konferencje i wizyty referencyjne organizowane przez HDI. Będą także mogły uzyskać certyfikaty Instytutu. Koszt członkostwa w Help Desk Institute Central Europe wynosi 150 -725 euro rocznie, w zależności od charakteru członkostwa i liczby uczestników z danej firmy.

CT Partners jest zaangażowane także w inną inicjatywę związaną z upowszechnianiem wiedzy na temat organizacji procesów zarządzania wsparciem informatycznym. Kilka tygodni temu otworzyło witrynęhttp://www.itil.pl , która ma być forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu efektywnego zarządzania IT.


TOP 200