Pomoc dla świadomych studentów

Uczelniane biura karier mają nie tylko oferty praktyk i staży studenckich. Prowadzą także wiele działań, w ramach których pomagają studentom. Studentom, którzy są wiedzą, że warto budować swoją karierę.

Biura karier pełnią funkcje platformy komunikacyjnej pomiędzy studentami, absolwentami a potencjalnymi pracodawcami. Okazuje się, że w ich ofercie można znaleźć bardzo wiele ciekawych inicjatyw i działań, które mogą pomóc studentom w znalezieniu stażu, pracy, rozwinięciu potrzebnych kompetencji itp.

Jak napisać CV i przygotować się do rekrutacji

Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, mówi, że do głównych zadań Biura Karier PJWSTK należy pomaganie studentom i absolwentom w budowaniu kariery zawodowej oraz ułatwianie znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. W ramach Biura Karier studenci korzystają także z doradcy zawodowego, który pomaga im planować przebieg kariery zawodowej. Biuro we współpracy z partnerskimi firmami organizuje na terenie uczelni warsztaty, seminaria, targi pracy itp. Studenci uczestniczą także w specjalnych wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych praktyków z różnych dziedzin kształcenia. Uczelniane biura karier pomagają też w podjęciu działalności gospodarczej. W niektórych biurach psychologowie i doradcy zawodowi przeprowadzają chętnym studentom testy psychozawodowe, takie same, jakie stosowane są przy rekrutacji, a doradcy zawodowi pomagają napisać CV, list motywacyjny, tłumaczą, czego można spodziewać się na sesjach Assesstment Center. "W naszym składzie posiadamy trzech certyfikowanych coachów ICC i oferujemy sesje coachingu. Organizujemy także liczne szkolenia z umiejętności miękkich, metod poruszania się po rynku pracy, jak również szkolenia technologiczne prowadzone przez pracodawców. Na przykład ostatnio organizowaliśmy szkolenie ‘Network Sorcerer Went Wild’ i ‘Help Desk Aid Is Not Aiding’ prowadzone przez firmę Nokia" - podaje przykład Grzegorz Kierner, kierownik Biura Karier Politechniki Łódzkiej.

I dodaje, że ciekawą inicjatywą biura, która odnosi się do kierunków informatycznych, jest Łódzki Test Informatyków. Uczelnia organizuje go wspólnie z kilkoma dużymi firmami informatycznymi, takimi jak: Accenture Services, Comarch czy Ericpol. Jest to test, w którym 100% pytań zostało ułożonych przez pracodawców. Raz do roku zawsze w listopadzie chętni studenci mogą do tego testu przystąpić i sprawdzić swoją wiedzę w stosunku do oczekiwań pracodawców. Studenci otrzymują certyfikaty, na których jest podany wynik uzyskany, średni wynik w danym roku oraz maksymalny wynik możliwy do uzyskania w kategoriach: NET; Algorytmika; C++; Java; OOP; Programowanie CI; SQL. Taki certyfikat staje się przepustką na praktyki i staże.

Spotkania z pracodawcą

Z kolei Biuro Karier Politechniki Warszawskiej organizuje "Spotkania z pracodawcą", angażuje firmy w przeprowadzanie ciekawych zajęć - symulacji rozmów kwalifikacyjnych, uczestnictwo w mentoringu. Biuro prowadzi też szeroką współpracę z różnymi instytucjami rynku pracy, takimi jak: powiatowe czy wojewódzkie urzędy pracy, fundusze inwestycyjne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy wspierające rozwój start-upów. Dzięki temu wspiera przedsiębiorczość studentów, dając im okazję uczestnictwa w spotkaniach i czynnych warsztatach z zakresu pozyskiwania funduszy na własną działalność, tworzenia biznesplanów i diagnozowania swojego potencjału w zakresie przedsiębiorczości.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki biuro karier i staży zawodowych organizuje różne szkolenia dla studentów i absolwentów "Ostatnie z cyklu szkoleń ‘Podstawy prawa pracy’ zawierało takie zagadnienia, jak: ogólne informacje o prawie pracy, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki pracownika, czas pracy, urlopy, samozatrudnienie, podstawowe informacje związane z założeniem działalności gospodarczej" - wymienia Michał Przybysz, kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych WWSI. Biuro zorganizowało też konkurs na płatny staż zawodowy. Jego laureaci otrzymali refundację wynagrodzenia za realizację staży u wybranych pracodawców. W ostatnim czasie zorganizowano konferencje z udziałem studentów, pracodawców i pracowników dydaktyczno-naukowych, m.in. "Od studenta do specjalisty Business Intelligence" czy "Operacja Rekrutacja - jak skutecznie zaplanować karierę w IT?".

Studenci w potrzebie

Przedstawiciele akademickich biur karier zaznaczają, że z ich pomocy korzystają świadomi studenci i absolwenci, którzy chcą zwiększyć wartość na rynku pracy i świadomie planują swoją ścieżkę zawodową. Dobrze działające biuro karier zapewnia studentom profesjonalną pomoc w stawianiu pierwszych kroków zawodowych i studenci to doceniają. Michał Przybysz, kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, mówi, że studenci chętnie korzystają z pomocy biura kariery zarówno jeśli chodzi o poszukiwanie miejsca praktyk, jak i miejsca zatrudnienia. Świadczy o tym chociażby liczba osób korzystających z serwisu Akademicka Giełda Pracy. Jak podaje uczelnia, od 1 października do końca stycznia serwis odwiedziło ponad 1200 osób, a na uczelni studiuje obecnie około 1100 osób.

"Studenci chętnie i często korzystają z pomocy naszego Biura. To dla nich stworzyliśmy portal www.bk.pw.edu.pl, na którym znajdują najistotniejsze informacje z rynku pracy, mają możliwość pozostawienia swojego CV oraz zapoznania się z ciekawymi ofertami pracy dla inżynierów. Cotygodniowy Newsletter, który jest skondensowaną informacją ze strony internetowej, dociera do ponad 8 tys. studentów i absolwentów, co obrazuje naszą popularność" - mówi Aneta Tyczyńska z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. I dodaje, że dużym zainteresowaniem cieszą się też warsztaty z kompetencji miękkich, takich jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja. Studenci i absolwenci ochoczo biorą udział także w konsultacjach z doradcą zawodowym. Miesięcznie odbywa się ich ok. 40.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200