Pomoc Microsoftu dla UW

Zespół programistów z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) otrzymał od Microsoftu grant w wysokości 12,5 tys. euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój platformy do prowadzenia internetowych konkursów programistycznych w środowisku .Net.

Zespół programistów z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) otrzymał od Microsoftu grant w wysokości 12,5 tys. euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój platformy do prowadzenia internetowych konkursów programistycznych w środowisku .Net.

System stworzony przez studentów MIM UW Marcina Kubicę, Krzysztofa Stencla i Krzysztofa Ciebierę - pod opieką Krzysztofa Diksa - pozwoli na organizację zdalnych konkursów programistycznych. Zdaniem twórców systemu jego głównymi atutami są możliwość błyskawicznej prezentacji wyni-ków - tuż po zamknięciu konkursu - i bezpieczeństwo. "System będzie weryfikował, czy wprowadzone dane są spójne i wystarczają do przeprowadzenia konkursu. Chcemy,aby system był tak prosty w obsłu-dze, żeby można go było wykorzystywać na lekcjach informatyki w szkołach średnich" - mówi Krzysztof Ciebiera z Instytutu Informatyki MIM UW.

To kolejny w tym roku grant Microsoftu dla polskich studentów. W marcu br. grupa studentów i doktorantów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała 25 tys. euro na prace nad językiem programowania Nemerle.


TOP 200