Polsystem-2 uzupełnia

Po zapoznaniu się z RAPORTEM SPECJALNYM "TOP 200" z zaniepokojeniem stwierdziliśmy brak naszej firmy w umieszczonym tam rankingu.

Po zapoznaniu się z RAPORTEM SPECJALNYM ''TOP 200'' z zaniepokojeniem stwierdziliśmy brak naszej firmy w umieszczonym tam rankingu.

Zarówno obrót w 1993 r., który przekroczył 10 mld zł jak i obrót przypadający na 1 zatrudnionego przekraczający 1 mld zł kwalifikuje naszą firmę do znalezienia się na opracowanej przez Computerworld liście.

Nie jesteśmy firmą nie znaną tygodnikowi Computerworld zważywszy na artykuły o nas (nr 10/40 z 9.03.1992 r. oraz nr 28/58 z 13.07.1992 r.).

Mamy nadzieję, że przy następnej edycji RAPORTU nie zapomną Państwo o naszej firmie.

z poważaniem

Główny informatyk mgr inż. Witold Jędrys


TOP 200