Polsoft w Rosji

PB Polsoft - spółka zależna ComputerLandu - kupił od Intelligent Software systemy informatyczne przeznaczone dla sektora bankowo-finansowego, w tym System Obsługi Wniosków Kredytowych (SOWK).

PB Polsoft - spółka zależna ComputerLandu - kupił od Intelligent Software systemy informatyczne przeznaczone dla sektora bankowo-finansowego, w tym System Obsługi Wniosków Kredytowych (SOWK).

Firma przejęła też prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami tej firmy. W ramach kontraktu PB Polsoft zatrudnił wszystkich 27 informatyków Intelligent Software. Spółka ta powstała na bazie działu IT Invest-Banku.

Ze SOWK korzysta właśnie Invest-Bank. Wkrótce jego wdrożenie ma się rozpocząć w Grupie ING w Polsce i w jednym z rosyjskich banków.


TOP 200