Polsko-słowacki system gospodarki wodnej

Tworzony system PLUSK ma wspomagać wspólne kształtowanie polityki wodnej, działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, a także akcji zapobiegawczych występowaniu powodzi.

W realizację projektu zaangażowane są m.in. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej - Państwowe Przedsiębiorstwo Bańska Szczawnica. Za zarządzanie projektem na poziomie operacyjnym odpowiada Comarch. Oprogramowanie ma wspierać wymianę, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o środowisku oraz planowanych działaniach z zakresu gospodarki wodnej na poziomie międzynarodowym .


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200