Polsko-francuskie badania

France Telecom Badania i Rozwój oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) Telekomunikacji Polskiej SA podpisały umowę o współpracy.

France Telecom Badania i Rozwój oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) Telekomunikacji Polskiej SA podpisały umowę o współpracy.

Wspólne prace obejmą rozwój systemów komutacyjnych, dostępowych i transmisyjnych; utworzenie w CBR Centrum Integracji Systemów; rozwój sieci IP i ATM; rozwój narzędzi planowania i optymalizację architektury sieci i gospodarki ruchem, a także rozwój technologii i usług związanych z szerokopasmowym dostępem xDSL.


TOP 200