Polskie terminale

Polska Spółka Inżynierska DigiLab sp. z o. o. oraz Fabryka Mierników i Komputerów ERA podpisały porozumienie o współpracy technicznej i produkcyjnej w dziedzinie terminali alfanumerycznych ASCII dla systemów informatycznych wielodostępnych, zwłaszcza SCO Unix.

Polska Spółka Inżynierska DigiLab sp. z o. o. oraz Fabryka Mierników i Komputerów ERA podpisały porozumienie o współpracy technicznej i produkcyjnej w dziedzinie terminali alfanumerycznych ASCII dla systemów informatycznych wielodostępnych, zwłaszcza SCO Unix.

Produkowane dotąd jedynie przez DigiLab, terminale serii AVT (modele 180, 200H, 200V, 200V LR, a wkrótce 200VC) to wynik wieloletniej pracy i doświadczeń wyłącznie polskiej myśli inżynierskiej. Podstawowe elementy (płyta główna, zasilacz, obudowa, oprogramowanie) zostały opracowane i są wytwarzane w kraju. Do chwili obecnej, DigiLab sprzedał już ponad 10 tys. terminali AVT.

Rosnące, oceniane na kilkadziesiąt tysięcy sztuk, zapotrzebowanie rynku na tego typu urządzenia oraz ograniczone możliwości produkcyjne DigiLab doprowadziły do zawarcia porozumienia z fabryką ERA w Warszawie, która ma wolne moce produkcyjne oraz zaplecze techniczne i infrastrukturę dostosowane do wielkoseryjnej produkcji sprzętu elektronicznego oraz komputerowego.


TOP 200