Polskie stanowisko w sprawie unijnych konsultacji dotyczących usług cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w tym tygodniu zakończyły się europejskie konsultacje publiczne, których tematem był planowany pakiet działań, jakie zostaną podjęte w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA - Digital Services Act). Konsultacje były podjęte w odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej i trwały ponad trzy miesiące, od 2 czerwca do 8 września.

Konsultacje

Konsultacje )dotyczące takich kwestii jak, bezpieczeństwo w internecie, wolność słowa, sprawiedliwość i równe szanse w gospodarce cyfrowej skupiliśmy się na trzech podstawowych zagadnieniach: polską oceną funkcjonowania dyrektywy o handlu elektronicznym i wskazaliśmy na potrzebne kierunki jej zmiany, oceną nowych regulacji dotyczących ważnych platform internetowych oraz przeciwdziałaniu zjawisku dezinformacji w internecie.

W dokumencie czytamy iż Polski rząd uważa, że nadszedł czas aby dokonać przeglądu zapisów dotyczących usuwania z internetu nielegalnych treści i szerzej zasad moderowania treści przez pośredników internetowych. Dlatego Polska poprze działania, które zapewnią w tym obszarze większą pewność prawa i przyczynią się do ochrony praw podstawowych użytkowników internetu, w tym użytkowników mediów społecznościowych.

Zobacz również:

  • Lider wdrożeń MS Dynamics w Polsce planuje IPO
  • Think Tank PE: 39 proc. Europejczyków nie jest świadomych swoich praw w sieci

„Polska strona zwraca uwagę na fakt, że internet zmienił się diametralnie przez ostatnie 20 lat, czyli od momentu w którym została przyjęta Dyrektywa o handlu elektronicznym. Jednocześnie państwa członkowskie UE przyjęły zróżnicowane podejścia do implementacji tej Dyrektywy, co negatywnie oddziałuje na świadczenie usług cyfrowych” zauważa minister Marek Zagórski. „To tylko jeden z argumentów uzasadniających prace nad nowym, unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych i stworzeniem jasnych, przejrzystych i systemowych regulacji wzmacniających jednolity rynek cyfrowy UE; konkluduje minister.

Wiadomo już iż Komisja Europejska planuje przedstawienie, przygotowanych w ramach pakietu DSA, inicjatyw legislacyjnych pod koniec grudnia tego roku i Polska deklaruje, że nadal będzie aktywnie uczestniczyć w negocjacjach prowadzonych na poziomie unijnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200