Polskie projekty w ARTEMIS

Inteligentnych kamer oraz inteligentnych miast dotyczą projekty realizowane z udziałem polskich badaczy i finansowane w ramach mechanizmu ARTEMIS 7. Programu Ramowego UE. Jedyne w Europie testowe wdrożenie systemu Smart City będzie miało miejsce na obszarze Trójmiasta. O projekcie monitorowania ruchu ulicznego i wynikających z niego aplikacjach przemysłowych opowiada dr Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej.

ARTEMIS to jeden z mechanizmów w ramach 7 PR, w całości poświęcony wdrożeniom najbardziej innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich działających na rynku globalnym. Jest to forma partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po części zainteresowane firmy a po części 7. PR oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Rozmówca PAP jest uczestnikiem dwóch dużych konsorcjów projektowych, które pozyskały wielomilionowe finansowanie i realizują unikalne zadania badawczo-rozwojowe oraz wdrożenia. Czego dotyczą?

"Projekt, z którego jestem szczególnie dumny, to ACCUS dotyczący Smart Cities, czyli inteligentnych miast. Dzięki moim staraniom jedyne w Europie testowe wdrożenie tego systemu będzie miało miejsce w obszarze Trójmiasta, a warto podkreślić, że pracuje nad nim duże europejskie konsorcjum. Naszym celem jest wykonanie bardzo zaawansowanego systemu do integracji wielu podsystemów miejskich i tworzenie różnych aplikacji oraz specjalnego oprogramowania” – mówi dr inż. Łukasz Kulas z Centrum Doskonałości Wicomm oraz Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Zespół WiComm dostarczy w projekcie ACCUS podsystem prognozowania pogody oraz podsystem inteligentnych radarów monitorujących ruch uliczny, czyli służących do określania natężenia ruchu samochodów i pieszych w danych miejscach.

„Jeśli dodamy do tego podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego, to łącząc te wszystkie systemy można wyobrazić sobie taką funkcjonalność, że lampy będą rozjaśniały się w dzień przy ciężkich warunkach atmosferycznych, na przykład przy silnej ulewie, zaś w nocy będą lekko przygaszone, z wyjątkiem miejsc i godzin, w których natężenie ruchu ulicznego jest większe. Mój system będzie lokalizował osoby czy pojazdy na zewnątrz, w sposób pasywny, czyli bez nadajników” – tłumaczy dr Kulas.

Zapewnia, że system, który automatycznie monitoruje ruch uliczny i określa jego parametry - szybkość pojazdów, natężenie ruchu, będzie niedrogi w masowej produkcji. Dzięki temu w przyszłości firmy będą mogły tworzyć nowe produkty czy usługi – na przykład aplikacje dla kierowców, które będą mogły na bieżąco informować ich o natężeniu ruchu czy pojawiających się korkach.

Łączny budżet rozpoczętego w czerwcu projektu to prawie 20 mln euro. W ramach tej inicjatywy będą realizowane m.in. systemy prognozowania ruchu ulicznego i rozwiązania inteligentnej energii, czyli zapotrzebowania budynków na energię w oparciu np. o prognozowanie pogody.

Drugi projekt finansowany w mechanizmie ARTEMIS dotyczy systemów inteligentnych kamer i jest realizowany wspólnie z 30 partnerami zagranicznymi. Zespół dr. Kulasa odpowiada za realizację części systemu wizyjnego opartego na inteligentnych kamerach wyposażonych w układy przetwarzające fale radiowe. Dzięki temu poza obserwowaniem obrazu dodatkowo system kamer znajdzie obiekty wyposażone w specjalne urządzenia elektroniczne i określi ich pozycję.

Jak wyjaśnił badacz, jest to przydatne wszystkim firmom z zawiązanego konsorcjum przemysłowego, czyli szansa na wdrożenie jest bardzo duża. Korporacje zaangażowane w projekt zaoferują produkt, który inżynierowie będą potrafili skonfigurować do własnych potrzeb.

Doktor zajmuje się współpracą z biznesem i transferem do przemysłu rozwiązań naukowych związanych głównie z technologiami bezprzewodowymi. Dzięki naukowcom z Centrum Doskonałości Wicomm Politechniki Gdańskiej, na rynku pojawiają się oryginalne polskie technologie bezprzewodowe, między innymi system sterowania bezprzewodowego inteligentnym oświetleniem ulicznym LED.

Uczony prowadzi również projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków konkursu LIDER. Pieniądze z NCBR pozwoliły mu stworzyć zespół naukowy, który jako jeden z niewielu w kraju jest w całości poświęcony technikom lokalizacji wewnątrz budynków - poczynając od technik radiowych, poprzez optyczne aż do podczerwieni.

„Współpracuję z firmami i będę próbował wdrożyć moje rozwiązania do gospodarki, żeby spłacić państwu dług, jakim był ów +pierwszy milion+, firmy powinny w związku z tym zarobić pieniądze, które oddadzą w podatkach” – mówi laureat programu LIDER.

Dr Kulas jestem członkiem Rady Klastra Interizon, największego klastra ICT w Polsce skupiającego ponad 130 firm. Odpowiada w nim za sekcję Badania, Rozwój i Innowacje. Zawodowo, ale nieodpłatnie, zajmuje się zbliżaniem środowiska naukowego i komercyjnego.

„Postanowiłem jednak dodatkowo rozszerzyć swoją działalność. W 2010 roku podczas jednego ze spotkań międzynarodowych zauważyłem, że Polska jako jeden z dwóch krajów nie uczestniczy w mechanizmie finansowania ARTEMIS. Widząc przestrzeń do ewentualnej współpracy rozpocząłem działania razem z NCBR i MNiSW, by Polska do tego mechanizmu przystąpiła” – wspomina doktor.

Z dumą stwierdza, że przystąpienie do tego mechanizmu otworzyło nowe możliwości przed badaczami i stało się szansą finansowania dla innowacyjnych polskich firm.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl


TOP 200