Polskie konsorcjum zbuduje satelitę SAR

PZL „Warszawa-Okęcie” (będący częścią Airbus Defence and Space) i Creotech Instruments S.A. zawiązały konsorcjum, którego celem jest realizacja na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wstępnego studium wykonalności budowy pierwszego polskiego satelity zobrazowania radarowego (SAR; Synthetic Aperture Radar).

Liderem konsorcjum jest PZL „Warszawa-Okęcie” S.A., a Creotech Instruments S.A. na jego zaproszenie będzie realizował szereg prac związanych m.in. z przeglądem zdolności polskiego sektora kosmicznego w zakresie budowy satelity SAR. Jest to satelita zawierający radar o tzw. syntetyzowanej aparaturze, która służy do uzyskiwania obrazów nieruchomych obiektów o wysokiej rozróżnialności.

Radary takie zaliczają się do grupy sensorów aktywnych i są wykorzystywane do tworzenia obrazów powierzchni Ziemi oraz innych planet. Źródłem emisji fali elektromagnetycznej systemu jest antena zainstalowana na pokładzie statku kosmicznego, a obraz tworzą odbicia od obiektów terenowych.

Zobacz również:

  • Kolejna faza rozwoju usługi Starlink

Wstępne studium wykonalności ma określić m.in. przyszłych użytkowników i dokładny zakres zastosowania w Polsce satelity typu SAR. Podstawą będzie analiza potrzeb Sił Zbrojnych RP, służb bezpieczeństwa państwa oraz administracji i gospodarki narodowej. Wstępne studium wykonalności obejmuje wiele różnych elementów, m.in. określenie możliwych rozwiązań technologicznych i szacowanego budżetu projektu, zalecenia dotyczące czasu trwania i harmonogramu realizacji projektu, rekomendacje dotyczące wykonawców projektów w Polsce oraz potencjalnych partnerów na forum międzynarodowym.

„Dziś polskie Siły Zbrojne korzystają z danych udostępnianych przez naszych sojuszników z Włoch, pochodzących z ich systemu COSMO SkyMed Seconda Generazione”, mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A. I dodaje, „budowa narodowego systemu satelitarnego SAR przyczyni się do znacznego zwiększenia naszej suwerenności”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200