Polskie firmy stawiają na transformację cyfrową

Jak wynika z raportu Deloitte, „2020 Global Technology Leadership Study”, ponad 80 proc. polskich firm przeprowadziło w ostatnim czasie transformację technologiczną lub ją rozważa.

Polskie firmy stawiają na transformację cyfrową

Globalne wyniki badania pokazują, że firmy reprezentujące „cyfrową awangardę” chętniej niż ich mniej dojrzali konkurenci stawiają nacisk na innowacyjność (66 proc. vs. 44 proc.), wzrost (53 proc. vs. 43 proc.) i klientów (60 proc. vs. 53 proc.). Z drugiej strony, tradycyjne organizacje większą wagę przykładają do redukcji kosztów (40 proc. vs. 20 proc.).

Polskie firmy jako priorytet biznesowy wskazują klienta (67 proc. vs. 63 proc.). „Cyfrowa awangarda” skupia się na innowacjach (53 proc. vs. 40 proc.) i cyberbezpieczeństwie (33 proc. vs. 11 proc.). Organizacje o standardowym poziomie rozwoju technologicznego większą uwagę przywiązują do wydajności (48 proc. vs. 40 proc.) i redukcji kosztów (44 proc. vs. 20 proc.). Przedstawiciele „cyfrowej awangardy” częściej zwracają uwagę na rozwiązania typu cloud (67 proc. vs. 54 proc.) oraz cyberbezpieczeństwo (47 proc. vs. 22 proc.).

Zobacz również:

Ulepszanie procesów technologicznych w firmach już na stałe wpisało się w ich funkcjonowanie. Jak wynika z badania, 82 proc. polskich respondentów w ostatnim czasie przeprowadziło transformację technologiczną lub ją rozważa. To odsetek wyższy niż na świecie, gdzie takich firm było 79 proc. Główne powody, które popychają polskich CIO do przeprowadzenia zmian, to chęć uniknięcia zakłóceń (spowodowanych np. pandemią COVID-19) i zwiększenie przewagi konkurencyjnej (24 proc.), poprawy pozycji na rynku (23 proc.) oraz wdrożenie nowego modelu operacyjnego (22 proc.). Na świecie to odpowiednio: 25 proc., 8 proc., 23 proc.

„Polacy w swoich celach transformacyjnych skupiają się głównie na zwiększaniu przewagi konkurencyjnej, nie zastanawiając się nad głównym inicjatorem wzrostu, dającym przewagę na rynku, czyli nad innowacyjnym modelem operacyjnym. Tylko 15 proc. respondentów wskazało, że był to bodziec do rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej. Globalnie takich odpowiedzi było prawie dwa razy więcej (29 proc). Innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu powinno być na stałe wpisane w strategię firmy” – mówi Anna Wiącek-Kocot, Dyrektor, Technology Strategy & Transformation, Deloitte.

W rozumieniu przedstawicieli polskiej „cyfrowej awangardy”, lider technologiczny powinien koncentrować się na zarządzaniu zmianą (33 proc.), zespole, zwinnej transformacji i współpracy (po 20 proc.), a także innowacyjności i rozwoju nowych pomysłów (po 13 proc.). W pozostałych organizacjach, na pierwszym miejscu wśród zainteresowań lidera znajduje się zespół (19 proc.), a za nim: strategia (16 proc.), zarządzanie zmianą (14 proc.), decyzyjność (11 proc.) oraz wdrażanie rozwiązań BizTech i klientocentryczność (po 10 proc.).

Przedstawiciele firm najbardziej zaawansowanych cyfrowo stwierdzili, że gdyby mieli rozpocząć projekt transformacyjny raz jeszcze, zadbaliby o większe zasoby ludzkie i zmieniliby sposób budżetowania projektu (po 21 proc. wskazań). W przypadku kolejnych przekształceń zdecydowaliby się również na ulokowanie większego kapitału (14 proc.). Tradycyjnie działające organizacje zwróciłyby większą uwagę na sprawniejszą komunikację (22 proc.), dokładniejsze planowanie (18 proc.) i skorzystałyby z nowoczesnych metodyk zarządzania projektami, takich jak np. agile (14 proc.).

Tegoroczne badanie „2020 Global Technology Leadership Study” zostało przeprowadzone w 69 krajach, w tym w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 1300 osób reprezentujących 22 branże. To kolejna edycja badania znanego wcześniej, jako „Global CIO Survey”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200