Polskie firmy nie darzą technologii cloud computing zaufaniem

Firma analityczna Audytel przeprowadziła w Polsce (razem z Interactive Intelligence Group) badanie dotyczące wykorzystania przez duże firmy technologii cloud computing. Badanie przeprowadzono wśród dyrektorów i managerów IT firm z listy Top 500 Polityki oraz największych jednostek sektora publicznego, posługując się metodyką CATI/CAWI. Uzyskane wyniki wskazują na niską świadomość technologiczną polskich przedsiębiorców.

Dominują wśród nich obawy przed nową technologią, brakuje im analizy strategicznej i fachowego doradztwa ze strony dostawców usługi. Pomimo tego firmy, które zdecydowały się na korzystanie z chmury, często deklarują plany zwiększenia jej zakresu.

Według różnych analiz rynek cloud w Polsce rozwija się w tempie niemal 30 proc. rocznie. Jednak duże organizacje podchodzą do tej nowej technologii ostrożnie. Prawie połowa badanych przez Audytela przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej nie wykorzystuje ani nie rozważa chmury, jako modelu architektury IT. Tylko co piąta firma monitoruje ryzyko, koszty i korzyści związane z przetwarzaniem w chmurze. Posiadanie sformalizowanej strategii dla cloud zadeklarowało jedynie 7 proc. respondentów.

Zobacz również:

  • Progress wprowadza nową wersję oprogramowania Flowmon
  • SUSE ma pierwszego partnera Platinum w Polsce

Największymi barierami projektów chmurowych pozostają obawy o bezpieczeństwo danych i ochronę danych osobowych. Przedsiębiorcy boją się również uzależnienia od dostawcy usługi oraz utraty kontroli nad przepływem informacji. Równocześnie ankietowani nisko oceniają zdolności doradcze dostawców usług cloud. Połowa respondentów stwierdziła, że nie potrafią oni opracować strategii wejścia w projekty chmurowe, a 40 proc. ankietowanych uznało, że są również bardzo słabo przygotowani do przedstawienia analizy wstępnej, czyli oceny kosztów i korzyści projektu.

Spośród rozwiązań komunikacyjnych w modelu chmury (CaaS) najpopularniejszy jest IP PABX lub IP Centrex, którego wykorzystanie deklaruje 27 proc. respondentów. Największą dynamikę wzrostu natomiast wykazują aplikacje komunikacji zunifikowanej. Niemal 10 proc. ankietowanych ma w planach wdrożenie tego typu systemów w modelu cloud w ciągu najbliższych dwóch lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200