Polskie firmy doceniają kwestię bezpieczeństwa danych

Spółka Hewlett Packard Enterprise Polska opublikowała raport specjalny poruszający kwestię bezpieczeństwa danych, zatytułowany „HP Polska dla Biznesu - Bezpieczeństwo. Ryzyko, Dostępność”. Można w nim przeczytać, że dla 70% polskich firm bezpieczeństwo informacji stanowi wysoki priorytet.

Publikacja „HP Polska dla Biznesu - Bezpieczeństwo. Ryzyko, Dostępność” ma na celu umożliwić przedsiębiorcom zrozumienie roli bezpieczeństwa informacji i obszaru IT oraz pomóc wyciągnąć wnioski, które mogą okazać się fundamentem pod przyszłe działania dla rozwoju ich firm. Raport porusza między innymi zagadnienia dotyczące kosztów bezpieczeństwa, planu awaryjnego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, podnoszenie bezpieczeństwa informacji, technologie backupu czy backup w chmurze.

Twórcy raportu donoszą, że małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce traktują kwestie bezpieczeństwa informacji priorytetowo. Są przygotowane na wypadek utraty danych i nie zamierzają zmniejszać budżetów na bezpieczeństwo. Ciekawe jest to, że większość firm nie powierza całościowego zarządzania obszarem bezpieczeństwa zewnętrznym podmiotom.

Zobacz również:

Niezależnie od wielkości i typu działalności firmy, bezpieczeństwo informacji należy do najważniejszych kwestii. Ten wniosek potwierdzają także wyniki poprzedniej edycji raportu z cyklu HP Polska dla Biznesu: Małe. Średnie. Innowacyjne. Zwiększenie bezpieczeństwa było najważniejszym wyzwaniem dla połowy uczestników wspomnianego badania.

„Zarządzanie bezpieczeństwem to obszar ważny nie tylko dla IT, ale także dla wszystkich działów biznesowych. Skutki utraty czy wycieków danych to problemy dla całej firmy: utrata reputacji, straty finansowe, przerwa w działaniu, utrata klientów, kary od regulatorów, wyciek tajemnicy handlowej. To tematy, które powinny być stale kontrolowane nie tylko przez CSO czy dział IT, ale przez cały zarząd.” – komentuje Adam Tomczak odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań klasy enterprise do ryku MŚP.

Wywiady na których oparto raport zostały przeprowadzone w grudniu 2014 roku przez firmę TNS z osobami odpowiedzialnymi w firmach za IT (dyrektor, kierownik, specjalista IT). Łącznie zrealizowano 500 wywiadów, pośród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zastosowano dwie metody przeprowadzania wywiadu: CATI - wywiady telefoniczne oraz CAWI, czyli samodzielne wypełnianie ankiety. Dobór firm do badania miał charakter reprezentatywny ze względu na branżę i wielkość zatrudnienia.

Raport powstał z inicjatywy firmy Hewlett-Packard Polska, przy współpracy merytorycznej z firmą Infotarget i jest dostępny na tej stronie.


TOP 200