Polskie IT – rynek europejski, ale jakby inny

Materiał promocyjny Krążą pogłoski, że Transition Technologies idzie na giełdę. Co napisaliby Państwo w prospekcie emisyjnym, wydając go dziś? Spółki technologiczne ostatnio odnotowują spadki.

27 lat doświadczenia, 1400 pracowników, 300 mln zł przychodów, 35% wzrostu w stosunku do 2017 r., 10 biur w Polsce i pięć rozrzuconych po świecie: Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja oraz Malezja. Transition Technologies jest spółką technologiczną inną niż wszystkie. Pracujemy dla globalnych producentów energii. Nie uświadamiamy sobie, wkładając wtyczkę odkurzacza do gniazdka, że gdyby nie prąd, wiele prac wykonywano by siłą ludzkich mięśni. Produkcja energii to podstawa naszej cywilizacji. Największe dobrodziejstwo w historii ludzkości. W ostatnich latach energetyka staje się coraz bardziej zależna od… informatyki. Od energetyki nie ma odwrotu, ale nie może ona istnieć bez zaawansowanego oprogramowania. Spółka oparta na takiej branży musi przynieść zwrot przynajmniej na poziomie wzrostu gospodarki. Nasze akcje gwarantują solidną i stabilną dywidendę. Spółka duża, taka jak nasza, w końcu w naturalny sposób musi znaleźć się na giełdzie. Nie możemy się zdecydować, czy ma być to parkiet w Warszawie, czy w Londynie. Obecność na giełdzie oprócz pieniędzy ze sprzedaży akcji jest dla spółki naszej skali źródłem informacji zwrotnych o własnych poczynaniach. Wartość akcji dyskontuje informacje dotyczące działania zarządu firmy. Eksperci, doradcy lub zarząd mogą mieć własne zdanie. Zbiorowa mądrość akcjonariuszy, wyceniająca papiery w okolicach właściwej wartości, sygnalizuje, że spółka podąża w złym lub dobrym kierunku.

Jeśli chodzi o stan rynku IT, to spółki z dużą ekspozycją na rynek publiczny w związku z jego dwuletnim załamaniem mają kłopoty. Niektóre upadły. Inne zmierzają w kierunku głębokiej restrukturyzacji. To wynika ze specyfiki polskiego rynku IT, innej niż w Europie czy USA. Największymi klientami oprogramowania i serwisu są w Polsce ministerstwa, agendy rządowe, spółki skarbu państwa. Negatywna tendencja rynkowa się pogłębi. Sektor publiczny przenosi produkcję i utrzymanie systemów informatycznych do wewnątrz, ponieważ duże projekty integracyjne przyniosły niezadawalające efekty. Jest więc koncepcja produkcji i nadzoru wdrożeń wewnątrz organizacji rządowych. Wynajmu informatyków. Typowe problemy krajowego rynku nie dotyczą Transition Technologies. Nie utrzymujemy się z zamówień krajowych. Jesteśmy włączeni w światowy rynek IT. Posiadamy własne produkty, sprzedawane wraz z serwisem. Eksportujemy produkcję. Jesteśmy cenionym outsourcerem. Umiejscowienie akcji spółki na London Stock Exchange, z dala od peryferiów Europy, jest uzasadnionym wyborem.

W branży IT, która szuka możliwości na Dalekim Wschodzie, ze zdumieniem mówi się o poważnym kontrakcie Transition Technologies na trudnym rynku niemieckim.

Tak. Rynek niemiecki jest wymagający. W kwietniu firma Transition Technologies podpisała umowę na realizację „Storage Management System” dla niemieckiej Nord-West Kavernengesellschaft1. System zarządzać będzie strategicznymi rezerwami ropy naftowej Niemiec w spójnym środowisku IT. Złożony będzie z modułów funkcjonalnych zarządzających kawernami solnymi2, w których alokowane jest 1,7 mln m3 ropy naftowej. Ilość, która pokrywa zapotrzebowanie Republiki Federalnej Niemiec przez 90 dni. System monitorować będzie infrastrukturę naziemną magazynów, wspomagać procesy przemysłowe, zapewniać wsparcie operacyjne. Skonsoliduje obecne rozwiązania IT – zarządzania majątkiem, dokumentacją, jak również infrastrukturą automatyki. Już zaczęliśmy, a skończymy za trzy lata. Udowodniliśmy, że możliwości ekspansji polskich firm informatycznych są na bliższym nam kulturowo rynku Unii Europejskiej.

Transition Technologies rozwija technologię w zakresie Health Care. Czy państwowa służba zdrowia jest na to przygotowana?

Służba zdrowia, niezależnie czy publiczna, czy prywatna, na całym świecie będzie największym beneficjentem osiągnięć IT. Chodzi nie tylko o obsługę pacjenta i generowanie dokumentów, ale o możliwości IT w analizie danych, czyli wykrywaniu korelacji i optymalizacji terapii, analizy danych historycznych, połączenia analityki z badaniami genotypów. Widzimy tu zaskakujący postęp. W Polsce widuje się problemy z finansowaniem, wdrożeniem systemów bazowych (HIS) i ogólnie złą organizacją służby zdrowia. My postrzegamy to inaczej. Wdrażamy nasze flagowe rozwiązanie „Medical Stream Designer” zdobywające uznanie w polskich szpitalach. O korzyści z zaawansowanych systemów takich jak MSD, pakiet klasy Medical Intelligence (MI), trzeba spytać lekarzy.

Zamówienia otrzymywane od klientów świadczą, że polska służba zdrowia jest zainteresowana informatyzacją.

Najlepszym przyjacielem niewidomych jest pies. Transition Technologies chce zerwać tę historyczną więź między człowiekiem a zwierzęciem, wspomagając technologią osoby niedowidzące?

Nie o to nam chodzi. Nie wszyscy ociemniali mogą korzystać z pomocy czworonożnych przyjaciół. Jeśli nawet, informatyka może pomóc im obu w jakimś stopniu. Nasze rozwiązania IT służą niewidomym w codziennym życiu. Smartfony mogą być dodatkowym informatycznym przewodnikiem-przyjacielem dla niewidomego. Stworzyliśmy aplikacje nawigujące specjalizowane dla tej grupy niepełnosprawnych, umożliwiające rozpoznawanie kolorów i przeszkód. Pakiet produktowy Transition Technologies „Seeing Assistant” miał być tylko próbą wdrożenia małej aplikacji na ten rynek. Stał się jednym z najczęściej stosowanych w Europie.

To dość odległa informatyka od zasadniczego kierunku aktywności Transition Technologies.

Można tak powiedzieć. I co jeszcze do nas niepodobne, projekt zrealizowano w partnerstwie publiczno-prywatnym, częściowo ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak rzadko kiedy pieniądze te nie zostały zmarnowane, przez co chcę wyrazić swój prawdziwy stosunek do dotacji unijnych.

W naszych zespołach projektowych zatrudniamy osoby słabo widzące lub z innymi poważnymi dysfunkcjami wzroku – taka jest geneza tych aplikacji. Chcieliśmy ułatwić życie również własnym pracownikom. I w końcu, bo to może być opacznie zrozumiane, pieniądze wydatkowane na projekt z NCBiR to ułamkowa wartość jednego procenta przychodów spółki Transition Technologies w ogóle.

W jakim kierunku będzie się IT najbardziej rozwijać?

IT się zmienia szybciej niż dane giełdowe lub statystyki. Zmienia się model działania informatycznych firm. „Stare” zastanawia się, co dalej. „nowe” rozgląda się, jak skorzystać na zmianie informatycznej pogody. Outsourcingowcy rozwijają się na rynku w różnych kierunkach i w różny biznesowo sposób. Jako model ciągłego wzrostu, tak jak w przypadku spółki SII, inwestycji funduszy i tworzeniu quasi-globalnych platform, np. IT Kontrakt, czy przejmowania giełdowych spółek EUVIC, lub też mieszanego modelu selektywnych produktów i specjalizowanego Managed Services, tak jak Transition Technologies. Pod koniec dekady ukształtuje się zupełnie nowy polski rynek IT, w którym tak jak w każdej nowej grze będą już inni rozgrywający.

1. Dokładnie chodzi o Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG).

2. Kawerna solna – pusta przestrzeń w skałach skorupy ziemskiej, powstała w wyniku procesów naturalnych lub przez celowe wypłukiwanie składników skalnych. Kawerny solne wykorzystywane są do magazynowania gazów lub paliw ciekłych.