Polski rynek usług telekomunikacyjnych to 18 mld zł

W 2011 wartość rynku usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firm i innych operatorów telekomunikacyjnych wyniosła 18 mld zł, co stanowiło 45% wartości całego rynku telekomunikacyjnego. Z badań PMR wynika, że branża telekomunikacyjna w Polsce spodziewa się w roku 2012 wzrostu wydatków przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne.

Udział segmentu usług biznesowych i operatorskich w całkowitej wartości rynku w Polsce w ostatnich 4 latach obniżył się do ok. 45%. To o 2% mniej niż rok wcześniej - wynika z raportu firmy PMR "Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2015".

Rynek usług telekomunikacyjnych dla firm w Polsce jest zróżnicowany pod względem liczby działających dostawców. W zależności od segmentu liczba aktywnych podmiotów waha się od kilkunastu do ponad 1 tys. Relatywnie najbardziej spolaryzowany jest rynek hurtowej dzierżawy łączy, gdzie obecność jest determinowana posiadaniem odpowiednich zasobów sieciowych. Na przeciwległym biegunie znajduje się rynek dostępu do internetu.

Z badań PMR wynika, że branża telekomunikacyjna w Polsce spodziewa się w 2012 r. wzrostu wydatków przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem połączeń. W przypadku usług transmisji danych, kolokacji i hostingu trzy czwarte ze 100 największych firm uzyskujących przychody z usług telekomunikacyjnych prognozuje wzrost wydatków, a co czwarta firma uważa, że będą one znaczne. Bardziej umiarkowanie wypada segment usług głosowych w telefonii komórkowej, choć tutaj blisko 40% badanych spodziewa się wzrostu wydatków.


TOP 200