Polski rynek usług IT w 2007 r.

Z raportu przygotowanego przez IDC Polska wynika, że jeszcze w 2006 r. wartość polskiego rynku usług IT wyniosła 1,9 mld USD. Za dwa lata ma to być już 3 mld USD.

Z raportu przygotowanego przez IDC Polska wynika, że jeszcze w 2006 r. wartość polskiego rynku usług IT wyniosła 1,9 mld USD. Za dwa lata ma to być już 3 mld USD.

Największym integratorem pozostaje , a następnie Sygnity i Prokom. Te trzy firmy posiadają 25% rynku.

2,2 mld USD

mają wynieść w tym roku w Polsce wydatki na usługi IT.

Po spadku dynamiki rynku w ostatnich latach (z ponad 32% w 2005 r. do zaledwie 13% w 2006 r.) tegoroczny wzrost ma przekroczyć 14%. Dwa lata temu wartość polskiego rynku usług IT wynosiła 1,7 mld USD, a rok temu - 1,9 mld USD. Wcześniejsze prognozy IDC wskazują na to, że wraz z końcem 2009 r. wartość rynku usług IT w Polsce przekroczy 3 mld USD.

Według IDC, w 2006 r. najbardziej dochodowym segmentem rynku usług IT w Polsce były usługi związane z integracją (24-proc. udział). Drugie i trzecie miejsce - z udziałami zbliżonymi do 16% - zajęły odpowiednio usługi związane ze wsparciem technicznym rozwiązań sprzętowych i oprogramowania. Wzrost sektora usług IT w 2006 r. był spowodowany głównie inwestycjami w sektorach finansowym, administracji i telekomunikacji. Inwestycje te to ponad połowa wszystkich wydatków na usługi IT. Największą dynamikę wzrostu, na poziomie 22%, odnotowano w obszarze outsourcingu usług IT. Jak czytamy w raporcie, w 2006 r. Polska umocniła pozycję jako największe w Europie centrum informatycznej obsługi biznesu - IT-BPO.


TOP 200