Polski program dla map

Inter-Design Tessel Systems wprowadziła ostatnio na rynek nową wersję programu RasterEdit 4.1. Jest to aplikacja dla Windows, która pozwala na edycję rysunków rastrowo-wektorowych. Program ten występuje obecnie w wersji STD (standard) i GEO - rozszerzonej o nakładkę TSL-GEO.

Inter-Design Tessel Systems wprowadziła ostatnio na rynek nową wersję programu RasterEdit 4.1. Jest to aplikacja dla Windows, która pozwala na edycję rysunków rastrowo-wektorowych. Program ten występuje obecnie w wersji STD (standard) i GEO - rozszerzonej o nakładkę TSL-GEO.

Nakładka TSL-GEO jest biblioteką transformacji geograficznych, umożliwiających dokonywanie przeliczeń współrzędnych ortogonalnych na współrzędne geograficzne i odwrotnie. RasterEdit GEO udostępnia m.in. takie odwzorowania kartograficzne jak: stosowane również w Polsce Gauss-Kruger P42, niemiecki DHR - Deutsche Heeresgitter czy spotykany w krajach Europy Zachodniej UTM - Universal Transverse Mercator.

W każdym z odwzorowań istnieje możliwość ustawienia indywidualnych parametrów, określających południk środkowy oraz kilometrowe przesunięcie. Ponadto użytkownik ma możliwość interpretacji jednostek rysunku w stopniach szerokości i długości geograficznej oraz definiowania własnych odwzorowań opartych o odwzorowanie Gaussa-Krugera i wybrane parametry modelu elipsoidy ziemskiej - np. o stosowany w nawigacji satelitarnej układ WGS84.

Współpraca z nakładką TSL-GEO umożliwia pracę na skanowanych i numerycznych mapach, alternatywnie we współrzędnych ortogonalnych oraz wybranych współrzędnych geograficznych. Istotną pomocą w pracy jest możliwość wyświetlania siatki geograficznej oraz stosowanie "zatrzasku" (snap) do współrzędnych geograficznych o zadanym skoku siatki. Transformacja map wektorowych między różnymi systemami odwzorowań geograficznych pozwala na tworzenie ciągłej mapy numerycznej przy pracy na sąsiednich (rozłącznych) pasach odwzorowania Gaussa-Krugera oraz przenoszenie danych numerycznych między różnymi systemami odwzorowań.

Program RasterEdit 4.1 jest narzędziem dla zastosowań GIS także ze względu na rozbudowaną technologię kalibracji map. Dotyczy to m.in. autokalibracji 4-punktowej i geodezyjnego raportu pokalibracyjnego. Na zakończenie procesu kalibracji można utworzony plik wykorzystać także w programie MapInfo (np. przy dołączeniu skalibrowanej mapy jako rastrowej mapy podkładowej). RasterEdit jest dostępny w kilku wersjach językowych, w tym także w wersji polskiej.


TOP 200