Polski oddział Suna rozwija usługi doradcze

Sun Microsystems Poland utworzył dział - Sun Professional Services. Ma się on zajmować oferowaniem usług doradczych, w tym w zakresie wdrożeń systemów handlu elektronicznego.

Sun Microsystems Poland utworzył dział - Sun Professional Services. Ma się on zajmować oferowaniem usług doradczych, w tym w zakresie wdrożeń systemów handlu elektronicznego. W Polsce Sun ograniczał się dotychczas do usług w zakresie projektowania i dostarczania infrastruktury sprzętowej i systemowej. Zagadnienia dotyczące systemów MRP II/ERP i innych aplikacji zlecane były specjalistom zewnętrznym.

Polski oddział firmy chce wykształcić własne kadry i uniezależnić się od podwykonawców. W tym celu prowadzona jest intensywna współpraca z brytyjskim oddziałem Suna dotycząca szkoleń polskich pracowników. Przedstawiciele Suna przyznają, że w najbliższych miesiącach będą nadal wykorzystywać zewnętrznych konsultantów do zadań, które nie należą do kluczowych kompetencji firmy.

Obecnie Dział Professional Services liczy 4 osoby, a na jego czele stanęła Dorota Madajczyk, pracująca dotychczas w Sun Microsystems Poland na stanowisku kierownika działu technicznego wsparcia sprzedaży. Firma prowadzi aktualnie nabór specjalistów - do końca 2000 r. liczba pracowników działu powinna przekroczyć 10 osób.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200