Polski język doceniony

Po raz pierwszy zespół polskich badaczy otrzymał grant od Microsoft Research. Grupa studentów i doktorantów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała 25 tys. euro na kontynuację prac nad nowym językiem programowania Nemerle.

Język ten jest tworzony m.in. z myślą o tworzeniu rozwiązań na platformę .Net. Jednocześnie ma posiadać specyficzne cechy języka przydatnego w środowisku naukowym. "Jest to język bardzo młody, ale już się sprawdził w kilku konkretnych zastosowaniach" - opowiada prof. Leszek Pacholski, dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jednocześnie kierownik Zakładu Języków Programowania w tymże Instytucie. "W tym roku będzie prezentowany na kilku konferencjach naukowych w różnych częściach świata" - dodaje.

Zespół złożony z Michała Moskala, Pawła Olszty, Kamila Skalskiego i Łukasza Kaisera postawił sobie za zadanie stworzenie języka hybrydowego (funkcjonalnego, zorientowanego obiektowo, imperatywnego), który będzie łączył cechy języków typowych dla środowisk naukowych, a jednocześnie z powodzeniem będzie mógł być używany do zadań o charakterze komercyjnym.

Zobacz również:

  • ECMA ratyfikowało język C 6#
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200