Polski Internet wciąż przed skokiem

Szacowanie wartości firm internetowych stanowi trudne wyzwanie dla analityków finansowych. W standardowym podejściu jako punkt wyjścia brana jest tzw. wartość użytkownika danego serwisu internetowego. Określa ona oczekiwane przychody portalu przypadające na jednego internautę odwiedzającego serwis. Nie jest to jednak metoda wiarygodna. Wartość użytkownika szacuje się bowiem, przenosząc doświadczenia amerykańskie, zwłaszcza te zdobyte przez operatorów telewizji kablowych.

Szacowanie wartości firm internetowych stanowi trudne wyzwanie dla analityków finansowych. W standardowym podejściu jako punkt wyjścia brana jest tzw. wartość użytkownika danego serwisu internetowego. Określa ona oczekiwane przychody portalu przypadające na jednego internautę odwiedzającego serwis. Nie jest to jednak metoda wiarygodna. Wartość użytkownika szacuje się bowiem, przenosząc doświadczenia amerykańskie, zwłaszcza te zdobyte przez operatorów telewizji kablowych.

Bank inwestycyjny CAIB przedstawił niedawno raport Polish IT Review, którego znaczącą część zajmuje próba oceny polskiego rynku internetowego. Przy zastosowaniu obecnie bardziej konserwatywnych metod wycen jego wartość jest znacznie mniejsza niż dotychczas szacowano. Według ocen analityków tego banku, wartość jednego użytkownika polskich portali wynosi nieco ponad 1 tys. zł.

Na rynku znaczącą pozycję powinny zachować cztery portale - Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl i Gazeta.pl. Pozostałą część rynku - mniej niż 25% - zajmą nowe inicjatywy lub serwisy niszowe. Szacowana wartość rynkowa Onet.pl i Wirtualnej Polski to odpowiednio: 110 mln i 92 mln USD. Ogólna wartość rynkowa wszystkich liczących się internetowych serwisów w Polsce nie przekracza 400 mln USD.

CAIB ostrożnie szacuje wielkość przychodów portali, wynikającą z handlu elektronicznego. W 2005 r. przychody ze sprzedaży wyniosą jedynie 23 mln zł. Znacznie więcej przychodów ma nadal pochodzić z reklamy.

W roku 2005 z Internetu będzie korzystać już ok. 30% Polaków, o ponad połowę mniej niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W tym czasie wartość internetowego rynku reklamowego powinna osiągnąć 344 mln zł.


TOP 200