Polski Access już dostępny

Kolejna wersja nerzędzia do administracji i budowy systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Kolejna wersja nerzędzia do administracji i budowy systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Microsoft Access 7.0 dla Windows 95 jest kolejną edycją spolonizowanego popularnego narzędzia służącego do administracji oraz budowy systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZRBD). Nowa wersja SZRBD "Giganta z Redmond" charakteryzuje się większą wydajnością związaną z wykorzystaniem 32-bitowych możliwości Windows 95. Microsoft zdecydował się na niewielką przebudowę interfejsu bazy danych, przystosowując ją do współpracy z nowy systemem operacyjnym.

Nowa wersja Accessa jest niestety dostarczana wyłącznie na 12 dyskietkach 3,5", co znacznie zwalnia proces instalowania programu. MS Access dla Windows 95 jest dostępny tylko z dwoma okrojonymi podręcznikami: "Praca z Micrososoft Access dla Windows 95" oraz "Tworzenie aplikacji Micrososoft Access dla Windows 95". Dokumentacja jest bardzo uboga - producent uważa bowiem, że użytkownik powinien korzystanie z elektonicznego systemu pomocy dostarczanego wraz z oprogramowaniem. Niestety, w niektórych przypadkach niezwykle trudno jest odnaleźć niebędne informacje, np. brak odnośnika dotyczącego trybu konwersji baz danych utworzonych za pomocą wcześniejszych angielskich edycji MS Access. Informacja taka jest niezbędna, ponieważ polskie wersje Accessa wyposażone są w zlokalizowane języki procedur. Próba odtworzenia gotowej bazy danych, stworzonej na bazie amerykańskiej wersji Accessa, w polskiej edycji Access dla Windows 95 jest skazana na niepowodzenie. Dopiero przypadkiem udało się odnaleźć informacje o kreatorze umożliwiającym import oraz konwersję bazy danych krok po kroku.

System zarządzania relacyjną bazą danych został wreszcie w pełni zlokalizowany, wraz z systemem pomocy, dokumentacją, przykładami, sortowaniem, filtrowaniem wg alfabetycznej kolejności polskich czcionek itp. W poprzedniej tzw. polskiej wersji Access nie był wyposażony w polski system pomocy.

MS Access 7.0 może być zainstalowany na komputerze PC bądź na stacjach roboczych z komputera sieciowego. Microsoft wyraźnie dąży do maksymalnego uproszczenia obsługi systemu bazodanowego. W Access 7.0 zastosowano rekordową liczbę kreatorów (wizardów) oraz tzw. menedżerów. Kreatorzy odpowiadają za tworzenie nowych baz danych, import baz, tekstów i arkuszy kalkulacyjnych, budowę raportów, wprowadzanie zabezpieczeń, przygotowanie etykiet adresowych, formularzy, przycisków z poleceniami oraz definiowanie całego menu. Podobni w działaniu do kreatorów menedżerowie automatyzują prace, takie jak analiza tabel, optymalizacja wydajności bazy, tworzenie dokumentacji itp. Specjalny kreator analizatora tabel pozwala, po wczytaniu danych pochodzących z MS Excela, na zmianę struktury danych oraz utworzenie nowych tabel. Ten sam kreator optymalizuje strukturę tabeli, co znacznie przyspiesza wyszukiwania informacji.

Nowego Accessa wyposażono oczywiście w wiele predefiniowanych typów baz danych, tabel, formularzy, pól, raportów. Dostępne jest również tworzenie formularza startowego danej bazy danych oraz - po uruchomieniu systemu bazodanowego jego automatyczne otwieranie.

Opcja autoformatowania znacznie upraszcza nadawanie kształtu formularzom i raportom. Dostępna jest także automatyczna, znana już użytkownikom Worda, korekta literówek w trakcie wpisywania tekstu. Tak zwany "malarz formatów" pozwala kopiować format pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Dla współużytkujących bazy danych na komputerze przenośnym Microsoft dołączył specjalną funkcję replikacji bazy. Dzięki niej możliwe jest synchronizowanie danych znajdujących się na różnych komputerach.

Znacznie uproszczono filtrowanie wprowadzając funkcję zbliżoną do trybu wyszukiwania query by example (znajdź wg przykładu). Opcje "filtruj wg formularza" oraz "filtruj wg wyboru" umożliwiają użytkownikowi dokonanie wyboru potrzebnych przykładowych informacji, a system sam automatycznie odnajdzie pozostałe rekordy z bazy danych, zawierające wskazane dane.

Nowy Access został uzupełniony o wiele funkcji ułatwiających prowadzenie obliczeń (suma, średnia, minimum, maksimum, zlicz, wariancja, pierwszy). Dostępne jest również sortowanie wg najlepszych wartości podawanych w procentach (np. wybranie najlepszych 25% zamówień). Produkt uzupełniono o wiele typów grafów umożliwiających prostą wizualizację danych cyfrowych.

Access dla Windows 95 jest produktem umożliwiającym pracę w grupach roboczych. Dlatego też producent dołączył tryb blokowania rekordów, możliwość otwierania bazy w trybie tylko do odczytu, otwieranie oraz modyfikację w trybie wyłączności. Równie przydatne jest zabezpieczanie baz za pomocą haseł oraz przydzielanie dostępu pełnym grupom użytkowników.

Program został w pełni zintegrowany z pakietem MS Ofice dla Windows 95. Umożliwia to prostą współpracę oraz przenoszenie i współdzielenie części danych z Wordem oraz Excelem. Niestety, wymaga to posiadania silnego komputera z min. 16 MB pamięci RAM. W Access 7.0 ułatwiono tworzenie korespondencji seryjnej do Worda, zastosowano narzdzia analityczne Excela (dynamiczne przeliczanie danych w tabelach przestawnych) do tworzenia zestawień, zintegrowano współpracę aplikacji w zakresie tworzenia raportów na podstawie danych z Excela oraz wprowadzanie danych do arkusza za pomocą formularzy Accessa. Dostępne jest także łączenie (OLE/DDE) oraz osadzanie innych obiektów w MS Access. SZRBD Microsoftu umożliwia import/eksport danych w formatach dBASE III Plus, dBASE IV i 5.0, MS FoxPro 2.x, Visual FoxPro 3.0, MS SQL Server, Paradox.

Przy zamykaniu aplikacji bazodanowych, utworzonych za pomocą nowej wersji Accessa przeprowadzane jest pakowanie bazy. W nowej wersji Access 7.0 stopień upakowania danych jest dużo większy niż w poprzednich edycjach. W wypadku posiadania bardzo dużej bazy z elementami graficznymi, lepszy algorytm pakowania pozwoli zaoszczędzić dużo wolnego miejsca na dysku twardym.

Produkt: Access 7.0 dla Windows 95

Producent: Microsoft

Wymagania sprzętowe: procesor min. 368DX (zalecany 486DX2/66), 12-16 MB RAM, 14-58 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna VGA (zalecana SVGA 256 kolorów), mysz, Windows 95 w wersji dla Polski lub PanEuropean, Winows NT Workstation 3.51.

Dystrybucja: MSP, Warszawa, tel. 26 40 11, fax: 620 41 74

Cena: 1035 zł, upgrade 449 zł (+ VAT)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200