Polska zawetowała decyzję w sprawie siedziby EIT

Do późnych godzin nocnych ministrowie ds. nauki państw Unii Europejskiej głosowali za wyborem lokalizacji Europejskiego Instytutu Technologicznego. Finałową batalię Wrocław stoczył z Budapesztem. Ponieważ szanse na wygraną miały Węgry, Polska zawetowała decyzję.

Choć formalnej decyzji wczoraj jeszcze nie podjęto, to jak podaje dziennik Rzeczpospolita, szanse Wrocławia, aby zostać gospodarzem tworzonego przez Unię Europejskiego Instytutu Technologicznego, są już niewielkie. Decyzja miała zostać podjęta podczas wczorajszej roboczej kolacji. Do zwycięstwa potrzebna była jednomyślność 27 ministrów.

Na korzyść Budapesztu przemawiał fakt, że Polska ma już jedną unijną agencję - zajmujący się zarządzaniem granicami FRONTEX, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Kiedy szala przechylała się coraz bardziej na korzyść stolicy Węgier, minister nauki Barbara Kudrycka nie zawahała się zawetować wyboru. W efekcie oznacza to odroczenie decyzji do 20 czerwca.


TOP 200